Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 07 năm 2018

29
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 07 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 07 năm 2018

Qua Thập Tự Giá

Đọc: II Cô-rinh-tô 4:8–18

[Không gì có thể] phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta. Rô-ma 8:39

Anh Tom, đồng nghiệp của tôi đặt một cây thập tự thủy tinh 20x30cm trên bàn làm việc. Bạn anh là Phil, người cũng bị ung thư như anh Tom nhưng được khỏi bệnh, đã tặng cây thập tự đó cho anh để giúp anh nhìn mọi việc “qua thập tự giá.” Cây thập tự thủy tinh đó nhắc nhở anh về tình yêu thương và ý định tốt lành của Chúa dành cho mình.

Đó là điều vô cùng thách thức cho những người tin Chúa Jêsus, đặc biệt khi trải qua thời khắc khó khăn. Chúng ta thường dễ tập trung vào nan đề hơn là tình yêu của Chúa.

Cuộc đời của sứ đồ Phao-lô chắc chắn là một tấm gương luôn hướng về thập tự giá. Ông mô tả mình trong lúc chịu khổ rằng “bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt” (II Cô. 4:9). Ông tin rằng trong lúc khó khăn, Chúa luôn hành động, “đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu, bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được” (c.17–18).

“Chú tâm… đến những điều không thấy được” không có nghĩa là xem nhẹ nan đề. Paul Barnett đã giải thích trong phần chú giải phân đoạn này như sau: “Ở đây là sự tin quyết, tin chắc nơi mục đích của Chúa dành cho [chúng ta]… Mặt khác, đây là sự nhận biết rõ ràng rằng chúng ta than khóc trong hy vọng xen lẫn đau đớn.”

Chúa Jêsus đã phó mạng sống Ngài vì chúng ta. Tình yêu của Ngài thật cao sâu đến nỗi Ngài đã hy sinh. Khi nhìn cuộc đời “qua thập tự giá,” chúng ta sẽ thấy tình yêu thương và đức thành tín của Ngài. Và chúng ta sẽ tin cậy Ngài càng hơn.

Lạy Cha, xin dạy chúng con biết Ngài. Xin cho chúng con thêm lòng tin cậy Ngài. Xin cho tâm trí chúng con được lấp đầy bằng tầm nhìn của Ngài.
Hãy nhìn mọi việc qua thập tự giá.

bởi Anne Cetas 

CHÚ GIẢI

Qua thập tự giá, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã trả thay tội lỗi của chúng ta bởi lòng yêu thương của Ngài. Nhưng thập tự giá còn dạy chúng ta nhiều điều khác nữa. Sự chịu khổ của Chúa Jêsus đã phơi bày bản chất và sự tàn ác của tội lỗi chúng ta chống lại Ngài và chống lại loài người. Ngài đã gánh chịu điều tồi tệ nhất mà chúng ta làm với Ngài để phơi bày lời nói dối của Sa-tan rằng Đấng Tạo Hóa không tốt đẹp như Ngài phán. Ngài cũng đã chịu đựng những hành động tàn ác ngoài sức tưởng tượng để bày tỏ cho chúng ta cách yêu những người làm tổn thương mình.

Chúa còn muốn dạy chúng ta về điều gì nữa qua tình yêu của Ngài trên cây thập tự và quyền năng hành động của tình yêu ấy trong chúng ta và cho người khác?

Mart DeHaan

shares