Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 1 năm 2018

90
0
http://baigiangtinlanh.com
Nhờ Năng Quyền Thánh Linh

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 1 năm 2018

Nhờ Năng Quyền Thánh Linh

Đọc: Xa-cha-ri 4:1-7

Hỡi núi lớn kia, ngươi là ai? Trước mặt Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Xa-cha-ri 4:7

Bạn sẽ làm gì khi có một ngọn núi chắn ngang đường bạn đi? Câu chuyện của Dashrath Manjhi có thể khiến chúng ta suy nghĩ. Khi vợ của ông qua đời vì ông không thể đưa bà đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời, Manjhi đã làm điều dường như là không thể. Ông đã dành hai mươi hai năm để đào đường hầm xuyên một ngọn núi để dân làng có thể đến bệnh viện khám chữa bệnh khi cần. Trước khi ông mất, chính phủ Ấn Độ đã ca ngợi thành tựu của ông.

Chắc hẳn Xô-rô-ba-bên đã cảm thấy việc tái thiết đền thờ là điều bất khả thi, ông là một trong những người lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên trở về từ cuộc lưu đày. Dân chúng nản lòng, họ đối diện với sự chống đối từ kẻ thù và thiếu nhiều nguồn lực, cũng như không có nhiều quân đội. Nhưng Chúa đã sai Xa-cha-ri đến để nhắc Xô-rô-ba-bên nhớ rằng để thực hiện công tác này, ông cần một điều gì đó mạnh mẽ hơn sức mạnh quân sự, năng lực cá nhân hay những nguồn lực của con người. Ông cần phải có năng quyền của Thần Đức Chúa Trời (Xa. 4:6). Với sự giúp đỡ từ Chúa, Xô-rô-ba-bên tin rằng Chúa sẽ ban bằng mọi ngọn núi khó khăn đang ngăn cản việc tái thiết đền thờ và khôi phục cộng đồng (c.7).

Chúng ta sẽ làm gì khi có một “ngọn núi” trước mặt? Chúng ta có hai lựa chọn: dựa vào sức riêng của mình hoặc tin cậy vào năng quyền của Thánh Linh. Khi chúng ta tin cậy vào quyền năng của Ngài, Ngài sẽ ban bằng ngọn núi ấy hoặc sẽ thêm sức để chúng ta kiên nhẫn vượt qua.

Đâu là những ngọn núi hay những thách thức khó khăn đang ngăn trở bạn? Trong tuần này, bạn sẽ cầu nguyện thế nào để khai phóng quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống mình?
Con người không đủ năng lực để làm thành mục đích của Chúa.

bởi Marvin Williams | 

CHÚ GIẢI

Điều gì ngăn trở chúng ta hoàn thành công tác được giao? Mười tám năm đã trôi qua kể từ khi Si-ru, vua Ba Tư truyền cho những phu tù Do Thái đang ở Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem và tái xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời (Ex. 6:3,14). Giờ đây, tiên tri Xa-cha-ri thôi thúc họ hoàn tất việc ấy. Giống như việc Đấng Mê-si-a sẽ bước vào các cửa đền thờ một ngày nào đó, đền thờ này tượng trưng cho tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho thế giới. Bất cứ điều gì được làm vì sự tôn kính Ngài và vì ích lợi của người khác đều được hoàn tất trong Thánh Linh Ngài.

Mart DeHaan

shares