http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 11 năm 2018 – Nói Ra Điều Khó Nói 

Nói Ra Điều Khó Nói 

Đọc: I Sa-mu-ên 25:21-35

Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Rô-ma 12:18

 

Có lần, tôi đã lái xe hơn 80 cây số để nói chuyện với một nhân viên làm việc từ xa về một số vấn đề khó nói. Tôi nhận được báo cáo từ một nhân viên khác cho rằng anh ta đang xuyên tạc về công ty và tôi lo ngại cho uy tín của chúng tôi. Tôi cảm thấy muốn đưa ra một ý kiến mà có thể thay đổi lựa chọn của anh ta.

Trong I Sa-mu-ên 25, một người không ai nghĩ đến đã liều mình đến gặp vị vua tương lai của Y-sơ-ra-ên vì người sắp thực hiện một quyết định tai họa. A-bi-ga-in kết hôn với Na-banh, người có tính cách hợp với tên gọi của ông (“điên dại”) (c.3, 25). Na-banh từ chối trả cho Đa-vít và quân lính tiền công bảo vệ bầy súc vật của mình (c.10-11). Khi nghe tin Đa-vít lên kế hoạch giết gia đình mình để trả thù và biết người chồng điên dại sẽ không chịu lắng nghe lý lẽ, A-bi-ga-in đã chuẩn bị lễ vật cầu hòa, cưỡi lừa đến gặp Đa-vít để thuyết phục ông xem xét lại (c.18-31).

A-bi-ga-in đã làm điều này thế nào? Sau khi gửi những con lừa chở thức ăn đi trước cho Đa-vít cùng người của ông và giải quyết món nợ, bà nói sự thật với Đa-vít. Bà đã khôn ngoan khi nhắc lại sự kêu gọi của Chúa trên đời sống Đa-vít. Nếu ông cưỡng lại ước muốn báo thù thì khi Chúa lập ông làm vua, ông sẽ “không bị lương tâm cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu” (c.31).

Có lẽ bạn cũng biết ai đó sắp thực hiện một điều sai lầm mà có thể gây hại người khác và ảnh hưởng đến sự hữu ích của họ cho Chúa trong tương lai. Giống như A-bi-ga-in, phải chăng Chúa đang kêu gọi bạn nói ra những điều khó nói?

Lạy Chúa, xin giúp con biết khi nào phải lấy lòng yêu thương quở trách người khác.

Theo Chúa đôi khi là nói ra những lời khó nói.
bởi Elisa Morgan