Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 8 năm 2017

53
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 8 năm 2017

Từ Đau Buồn Đến Vui Mừng

Đọc: Giăng 16:16–22 |

Các con sẽ đau buồn, nhưng sự đau buồn của các con sẽ trở thành vui mừng. Giăng 16:20

Quá trình mang thai của Kelly gặp nhiều biến chứng và các bác sĩ đều lo lắng. Vì cơn đau chuyển dạ kéo dài, các bác sĩ đã quyết định chuyển cô vào phòng sinh mổ. Dù rất đau đớn nhưng Kelly đã nhanh chóng quên đi tất cả khi bồng đứa con mới sinh của mình. Sự vui mừng đã thế chỗ cho mọi đau đớn.

Kinh Thánh khẳng định chân lý này: “Người phụ nữ lúc sinh nở thì đau đớn, vì đã đến giờ của mình, nhưng khi đứa trẻ chào đời thì người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa, mà vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian” (Giăng 16:21). Chúa Jêsus dùng minh họa này khi nói với các môn đồ để nhấn mạnh rằng dù họ sẽ đau buồn vì ít lâu nữa Ngài sẽ rời khỏi họ, nhưng nỗi đau buồn đó sẽ trở thành niềm vui khi họ gặp lại Ngài (c. 20-22).

Chúa Jêsus đang nói đến sự chết và sống lại của Ngài – và điều tiếp theo sau đó. Sau khi Ngài sống lại trong sự vui mừng của các môn đồ, Chúa Jêsus đã ở với họ bốn mươi ngày nữa và dạy dỗ họ trước khi thăng thiên và rời khỏi họ một lần nữa (Công vụ 1:3). Nhưng Chúa Jêsus không để họ đau buồn quá mức. Đức Thánh Linh sẽ ban niềm vui tràn ngập trong lòng họ (Giăng 16:7–15; Công vụ 13:52).

Dù chúng ta chưa bao giờ mặt đối mặt với Chúa Jêsus, nhưng là người tin Ngài, chúng ta được bảo đảm rằng một ngày kia chúng ta sẽ gặp Ngài. Khi đó, mọi đau buồn trong thế gian này sẽ tan biến. Nhưng ngay trong hiện tại, Chúa cũng không để chúng ta buồn rầu – Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta (Rô. 15:3; I Phi. 1:8–9).

Lạy Chúa, chúng con mong muốn được ở trong sự hiện diện của Ngài, đặc biệt khi đối diện với sự đau đớn và buồn rầu. Nhưng Ngài không để chúng con một mình vì Thánh Linh Ngài sống trong chúng con – và ban cho chúng con niềm vui.
Một ngày kia, mọi đau buồn sẽ biến nên niềm vui!

bởi Alyson Kieda |

shares