Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 9 năm 2017

62
0
Kinh Thánh hằng ngày
Phần tốt nhất

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 9 năm 2017

Phần Tốt Nhất

Đọc: Thi Thiên 73:21-28 |

Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Phi-líp 4:12

“Miếng của anh lớn hơn miếng của con!”

Khi còn nhỏ, mấy anh em tôi thường tranh cãi về kích cỡ của mấy miếng bánh mà mẹ cho chúng tôi. Một ngày kia, Bố chăm chú quan sát trò hề của chúng tôi, rồi cười với Mẹ trong lúc đưa cái đĩa ra: “Cho anh một miếng cỡ bằng tấm lòng của em thôi”. Mấy anh em tôi yên lặng dõi theo và hết sức ngạc nhiên khi thấy Mẹ cười phá lên và cho Bố miếng bánh lớn nhất.

Nếu cứ tập trung vào những thứ người khác có, chúng ta sẽ thường ghen tị. Còn Lời Chúa nâng tầm mắt của chúng ta để nhìn thấy điều đáng quý hơn nhiều so với những tài sản trên đất. Tác giả Thi Thiên viết: “Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp của con; Con hứa sẽ vâng giữ lời Ngài. Con đã hết lòng cầu khẩn ơn lành của Chúa” (Thi. 119:57-58). Bởi sự soi dẫn của Thánh Linh, tác giả đã truyền tải lẽ thật rằng không gì quan trọng hơn là gần gũi với Đức Chúa Trời.

Chúng ta còn có gì tốt hơn khi có Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương và vô hạn? Không điều gì trên đất nầy có thể sánh so với Ngài, và không gì có thể cướp mất Ngài khỏi chúng ta. Lòng tham muốn của con người như một cái hồ sâu không đáy; con người dù có hết “mọi thứ” trên thế gian này vẫn cảm thấy khốn khổ. Nhưng khi Chúa là nguồn hạnh phúc, thì chúng ta thật sự được thỏa lòng. Có một khoảng trống trong mỗi con người mà chỉ Chúa mới có thể lấp đầy. Chỉ duy Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự bình an thật sự trong tấm lòng.

Lạy Chúa yêu dấu, cảm ơn Ngài vì không điều gì và không ai có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con như Ngài.
Khi chúng ta thuộc về Ngài, thì Ngài thuộc về chúng ta mãi mãi. Ngài đã tạo nên chúng con cho chính Ngài. Tấm lòng chúng con không thể an nghỉ cho đến khi tìm thấy sự nghỉ yên trong Ngài. Augustine xứ Hippo

bởi James Banks |

CHÚ GIẢI

Trong câu gốc của ngày hôm nay ở Phi-líp 4:12, sứ đồ Phao-lô nói ông đã học bí quyết sống thỏa lòng. Tuy vậy đối với Phao-lô, cuộc sống không hề dễ dàng – đặc biệt là cuộc sống của một nhà truyền giáo. Trong một bức thư khác, Phao-lô liệt kê nhiều thử thách mà ông đối diện: năm lần bị đánh bằng roi, ba lần bị đòn và một lần bị ném đá. Ông gặp nguy trên biển và đất liền, bị bỏ tù nhiều lần và thường thức đêm, nhịn đói (xem II Côr. 11:23-27). Làm thế nào Phao-lô có thể thỏa lòng trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy? “Bí quyết” của ông là gì? Ông viết: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi” (Phil. 4:13). Nhờ sức Chúa ban, Phao-lô có thể thỏa lòng “dù no hay đói, dù dư hay thiếu” (c.12).

Bạn có tranh chiến với sự thỏa lòng? Hãy cầu xin Chúa thêm sức để bạn thỏa lòng trong hoàn cảnh của mình.

shares