http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 2 tháng 1 năm 2019 - Hỏi là điều tốt

Chia sẻ

Hỏi Là Điều Tốt

Đọc: Thi Thiên 143:4–11 

Hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2019, tạ ơn Chúa ban cho chúng ta thêm một ngày tươi mới phước hạnh

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=vKUmOS1O0nQ