Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 2...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 2 tháng 10 năm 2017

83
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hàng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 2 tháng 10 năm 2017

Người Bạn Cầu Thay Hoàn Hảo

Đọc: Rô-ma 8:31–34 |

[Chúa Jêsus] đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta. Rô-ma 8:34

Hiếm có điều gì tuyệt vời cho bằng lắng nghe một người yêu thương bạn cầu thay cho bạn. Khi lắng nghe một người bạn cầu thay cho mình bằng tất cả tấm lòng yêu thương và sự thấu hiểu đến từ nơi Chúa, âm thanh đó giống như một sự rung cảm dịu dàng lan toả từ thiên đàng chạm đến trần gian.

Thật vui biết bao khi biết rằng vì cớ lòng nhân từ của Chúa, những lời cầu nguyện của chúng ta cũng có thể chạm đến thiên đàng. Đôi khi trong lúc cầu nguyện, chúng ta tranh chiến không biết phải dùng lời lẽ nào cho phù hợp hay cảm thấy mình không xứng đáng, nhưng Chúa Jêsus dạy những người theo Ngài rằng “phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng” (Lu. 18:1). Lời Chúa cho chúng ta biết rằng một trong những lý do chúng ta có thể kiên trì cầu nguyện là vì chính Chúa Jêsus đang “ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta” (Rô. 8:34).

Chúng ta không bao giờ cầu nguyện một mình vì Chúa Jêsus đang cầu thay cho chúng ta. Ngài lắng nghe khi chúng ta cầu nguyện, và Ngài nói với Đức Chúa Cha thay cho chúng ta. Chúng ta không cần lo lắng phải dùng lời lẽ thế nào cho phù hợp vì không ai hiểu chúng ta bằng Chúa Jêsus. Ngài vùa giúp chúng ta bằng mọi cách, trình bày mọi nhu cầu của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài biết những lời cầu xin nào là không tốt cho chúng ta. Ngài xem xét mọi lời cầu xin hay ưu tư của chúng ta bằng sự khôn ngoan và tình yêu hoàn hảo của Ngài.

Chúa Jêsus là người bạn cầu thay hoàn hảo — một người bạn cầu thay cho chúng ta với lòng nhân từ vô hạn. Lời cầu nguyện của Ngài dành cho chúng ta tuyệt vời hơn những gì ngôn từ có thể bày tỏ, và điều đó khích lệ chúng ta luôn cầu nguyện với lòng biết ơn.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã cầu thay cho con bằng tình yêu của Ngài. Xin giúp con yêu mến và phục vụ Ngài trong những lời cầu nguyện hôm nay.
Không có đặc ân nào lớn hơn là được cùng cầu nguyện với Chúa Jêsus.

bởi James Banks 

CHÚ GIẢI

Từ lời khẳng định ở phần mở đầu cho đến lời tuyên bố khi kết thúc, Rô-ma chương 8 là một trạm tiếp năng lượng khích lệ cho những ai bước theo Đấng Christ. Bài tĩnh nguyện hôm nay nhấn mạnh lời nhắc nhở rằng chính Chúa Jêsus cầu thay cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện (c. 34). Nhưng chúng ta còn có sự giúp đỡ khác nữa. Câu 26 cho biết: “Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” Hãy tưởng tượng – Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh giúp chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Thật là một sự bảo đảm tuyệt vời!

Bạn có đang tranh chiến trong sự cầu nguyện không? Việc biết rằng sự giúp đỡ thiên thượng luôn sẵn có sẽ khích lệ chúng ta tiếp tục cầu nguyện – ngay cả khi không biết phải cầu xin thế nào.

shares