Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 2...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 2 tháng 11 năm 2017

72
0
http://baigiangtinlanh.com
Sống ẩn danh

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 2 tháng 11 năm 2017

Sống Ẩn Danh

Đọc: Rô-ma 12:1-13

Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy hết lòng kính nhường nhau. Rô-ma 12:10

Bản in cũ sờn mà tôi thường đọc là bài luận “Tiến Dần Đến Ẩn Danh” của Jane Yolen, được cắt ra từ tạp chí Nhà Văn nhiều năm trước đây. Bà nói: “Những nhà văn giỏi nhất là những người, tận trong đáy lòng, họ muốn được Ẩn danh. Câu chuyện được kể mới quan trọng, chứ không phải người kể chuyện.”

Câu chuyện chúng ta kể là câu chuyện về Chúa Jêsus, Ngài là Đấng Cứu Thế đã phó mạng sống vì chúng ta. Cùng với các tín hữu khác, chúng ta sống cho Ngài và chia sẻ tình yêu của Ngài với người khác.

Rô-ma 12:3-21 mô tả thái độ khiêm nhường và tình yêu cần có trong các mối quan hệ của môn đồ Chúa Jêsus. “Đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người… Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy hết lòng kính nhường nhau” (c.3, 10).

Sự kiêu ngạo về những thành tựu trong quá khứ có thể khiến chúng ta không nhìn thấy những ân tứ của người khác. Tính kiêu căng có thể hủy hoại tương lai.

Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa Jêsus đã nói rằng: “Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống” (Giăng 3:30). Đó là câu khẩu hiệu hay cho tất cả chúng ta.

Lạy Chúa, con thừa nhận mình còn cần phải học về sự khiêm nhường rất nhiều. Xin giúp con nhận biết Ngài là ai hầu để Ngài và người khác ở đúng vị trí trong cuộc đời con.
Hãy luôn hạ mình trước Chúa và để Ngài là tất cả của bạn. Oswald Chambers

bởi David McCasland 

CHÚ GIẢI

Trong bức thư gửi cho hội thánh tại Rô-ma, Phao-lô viết cho những người tin theo Chúa Jêsus mà ông chưa từng gặp mặt và ước ao sẽ đến thăm họ một ngày nào đó (xem Rô-ma 1:8-11). Trong sứ điệp này, ông thách thức họ hãy phục vụ bằng sự khiêm nhường và tình yêu thương.

shares