http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 2 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Trở Nên Như Chúng Ta

Vào lễ truy điệu cho Charles Schulz (1922-2000), họa sĩ vẽ truyện tranh Peanuts được yêu mến, một người bạn và đồng nghiệp vẽ tranh biếm họa tên Cathy Guisewite đã nói về lòng nhân đạo và trắc ẩn của ông. “Ông ấy đã tặng cho mọi người trên thế giới những nhân vật biết chính xác cảm xúc của chúng ta, khiến chúng ta không bao giờ cảm thấy cô đơn. Và sau đó ông cũng tạo cho chính mình một nhân vật hoạt hình, và ông khiến chúng ta cảm thấy mình không bao giờ cô đơn… Ông khích lệ chúng ta. Ông cảm thông với chúng ta. Ông khiến chúng ta cảm thấy ông cũng giống như chúng ta.

Khi cảm thấy không ai hiểu hay có thể giúp đỡ mình, hãy nhớ rằng Chúa Jêsus đã ban chính mình Ngài cho chúng ta, và Ngài biết rõ chúng ta là ai và đang đối diện với điều gì hôm nay.

Hê-bơ-rơ 2:9-18 trình bày một lẽ thật đặc biệt rằng Chúa Jêsus cũng trải qua cuộc sống như con người khi Ngài sống trên đất (c.14). Ngài “nếm sự chết vì mọi người” (c.9), “tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ (c.14), và “giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời” (c.15). Chúa Jêsus đã trở nên giống như chúng ta, “giống như anh em mình trong mọi phương diện, để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đầy lòng thương xót và trung tín trong sự phục vụ Đức Chúa Trời” (c.17).

Bạn có những nỗi sợ và lo lắng nào? Bạn nên làm gì với những nỗi sợ đó? (I Phi. 5:6-7). Chúa hứa sẽ làm gì cho bạn? (Heb. 13:5)

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã trở nên giống như loài người để chúng con có thể kinh nghiệm sự giúp đỡ của Ngài hôm nay và sống trong sự hiện diện của Ngài mãi mãi.
Không ai thấu hiểu như Chúa Jêsus.
CHÚ GIẢI: Hê-bơ-rơ 2:5–18 giải thích lý do vì sao việc Chúa Jêsus là con người trọn vẹn lại rất quan trọng. Trước giả thư Hê-bơ-rơ đã trích lại Thi Thiên 8 để cho thấy rằng ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã định cho loài người cai trị muôn vật. Mặc dầu chúng ta vẫn chưa hoàn toàn cai trị theo ý Đức Chúa Trời định, nhưng Chúa Jêsus phục sinh đã được tôn làm vua trên mọi tạo vật và một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đồng cai trị với Ngài. Hê-bơ-rơ 2:12 trích dẫn Thi Thiên 22:22, là phần miêu tả Chúa Jêsus cùng thờ phượng chung với các anh chị em của Ngài. Bởi vì Chúa Jêsus không chỉ là Chúa của chúng ta nhưng Ngài cũng đồng thời là một “anh em” cách trọn vẹn về phần xác, vì thế một ngày nào đó chúng ta sẽ đồng cai trị chung với Ngài.