Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 2...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 2 tháng 4 năm 2017

57
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 2 tháng 4 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Hậu Trường

Đọc: Đa-ni-ên 10:1-14 |

Ngài đã nghe những lời của ngươi, và chính vì những lời ấy mà ta đã đến. Đa-ni-ên 10:12

Con gái tôi gửi tin nhắn cho một người bạn, với hy vọng bạn sẽ sớm trả lời. Dịch vụ tin nhắn điện thoại cho biết người nhận đã đọc tin nhắn, vì thế con bé hồi hộp chờ hồi âm. Mới được một lúc, con bé nản chí, bực bội cằn nhằn vì bạn chậm trả lời. Sự giận dỗi chuyển dần sang lo lắng; con bé tự hỏi việc chưa trả lời phải chăng có nghĩa là giữa hai đứa có vấn đề gì chăng. Cuối cùng thì bạn nó cũng trả lời và con gái tôi nhẹ cả người khi thấy mối quan hệ giữa hai đứa vẫn ổn. Chỉ là bạn con bé cần xem lại chi tiết rồi mới trả lời câu hỏi.

Vị tiên tri thời Cựu Ước là Đa-ni-ên cũng chờ đợi câu trả lời trong lo lắng. Sau khi nhận được một khải tượng đầy khiếp sợ về một cuộc chiến lớn, Đa-ni-ên đã kiêng ăn và tìm kiếm Chúa bằng sự hạ mình cầu nguyện (10:3, 12). Trong suốt ba tuần, ông không hề nhận được câu trả lời (c.2, 13). Cuối cùng, một thiên sứ đã đến và quả quyết với Đa-ni-ên rằng “ngay từ đầu” Chúa đã nghe lời cầu nguyện của ông. Trong khi chờ đợi, vị thiên sứ đã chiến đấu vì cớ những lời cầu nguyện ấy. Mặc dù ban đầu Đa-ni-ên không biết điều đó, nhưng Chúa đã hành động từng ngày suốt 21 ngày từ lúc ông mới cầu nguyện cho tới khi thiên sứ đến.

Vì tin chắc Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của mình (Thi. 40:1) nên khi Ngài không trả lời trong thời điểm mình mong muốn, chúng ta thường lo lắng. Chúng ta có khuynh hướng tự hỏi liệu Chúa có quan tâm không. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Đa-ni-ên nhắc chúng ta rằng Chúa hành động vì những người Ngài yêu ngay cả khi chúng ta không thấy rõ điều đó.

Lạy Chúa, xin giúp con tin rằng Ngài luôn quan tâm chăm sóc con ngay cả khi con không nhìn thấy điều đó.
Đức Chúa Trời luôn hành động vì cớ người thuộc về Ngài.
shares