Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 2...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 2 tháng 8 năm 2017

41
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 2 tháng 8 năm 2017

Lời Thú Nhận Của Vị Giáo Sư

Đọc: I Giăng 3:11–18 |

Bởi điều nầy, chúng ta biết được tình yêu thương: Ấy là Ngài đã hi sinh mạng sống vì chúng ta. I Giăng 3:16

Thói quen viết lách cẩu thả của sinh viên khiến David Foster Wallace vô cùng sững sờ. Là một tác giả nổi tiếng và là một giáo sư đại học, ông luôn suy nghĩ làm thế nào để cải thiện kỹ năng viết bài luận của sinh viên. Một lần, ông đối diện với một câu hỏi khiến ông giật mình. Ông tự hỏi tại sao sinh viên phải lắng nghe một người “tự mãn, hẹp hòi, [và] khinh thường” như ông. Ông biết mình đang đối diện với sự kiêu ngạo.

Vị giáo sư đó có thể thay đổi và thực sự đã thay đổi, nhưng ông không bao giờ có thể trở nên giống như sinh viên của mình. Tuy nhiên, khi Chúa Jêsus đến thế gian, Ngài bày tỏ cho chúng ta thấy ý‎ nghĩa của sự hạ mình bằng cách trở nên như chúng ta. Chúa Jêsus vượt qua mọi rào cản, hoà mình vào mọi nơi qua sự phục vụ, dạy dỗ, và thi hành ý chỉ của Cha Ngài.

Ngay cả khi chịu đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Jêsus vẫn cầu xin Cha tha thứ cho những kẻ hành hình Ngài (Lu-ca 23:34). Khi phải cố sức theo từng hơi thở đau đớn, Ngài vẫn ban sự sống đời đời cho tên cướp đang hấp hối bên cạnh (c.42-43).

Vì sao Chúa Jêsus lại làm vậy? Vì sao Ngài phục vụ những con người như chúng ta cho đến cuối cùng? Sứ đồ Giăng hiểu được vấn đề nầy. Đó là bởi tình yêu thương! Ông viết: “Bởi điều nầy, chúng ta biết được tình yêu thương: Ấy là Ngài đã hi sinh mạng sống vì chúng ta.” Rồi ông đi thẳng vào trọng tâm: “Vậy, chúng ta cũng phải hi sinh mạng sống vì anh em mình” (I Giăng 3:16).

Chúa Jêsus cho chúng ta thấy rằng tình yêu thương của Ngài cất bỏ sự kiêu ngạo, tự mãn và khinh thường của chúng ta. Và Ngài làm điều đó bằng một phương cách hữu hiệu nhất. Ngài đã dâng cả mạng sống mình.

Lạy Cha, chúng con thường có ý xem thường lẫn nhau. Xin Ngài tha tội cho chúng con. Xin ban cho chúng con tấm lòng yêu thương mà Con Ngài đã bày tỏ.
Chúa Jêsus bày tỏ tình yêu thương với chúng ta bằng hành động phục vụ.

bởi Tim Gustafson |

shares