Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 03 năm 2018

92
0
http://baigiangtinlanh.com
Thời Điểm Tốt Lành

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 03 năm 2018

Thời Điểm Tốt Lành

Đọc: Truyền đạo 3:1-11

Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó. Truyền đạo 3:1

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân ở bắc bán cầu. Nếu bạn sống ở Úc, đây là ngày đầu tiên của mùa thu – xuân phân ở bắc bán cầu và thu phân ở nam bán cầu. Hôm nay, mặt trời chiếu thẳng góc ngay đường xích đạo và số giờ của ban ngày và ban đêm gần như bằng nhau trên toàn thế giới.

Đối với nhiều người, giai đoạn giao mùa rất quan trọng. Nhiều người đếm ngược từng ngày vì họ mong chờ một điều gì đó trong mùa mới. Có lẽ, bạn sẽ đánh dấu mùa xuân tại Wisconsin vào lịch để báo hiệu mùa đông đã kết thúc. Hoặc nếu sống ở Melbourne, bạn sẽ rất mong mùa thu đến sớm để được thoát khỏi ánh nắng thiêu đốt của mùa hè nước Úc.

Chúng ta cũng sẽ đi qua từng mùa trong cuộc đời và đó không phải là mùa của thời tiết. Trước giả sách Truyền Đạo cho biết mọi hoạt động dưới ánh mặt trời đều có thời kỳ – là thời điểm mà Chúa định sẵn trong suốt cuộc đời chúng ta (3:1-11).

Môi-se nói về một thời kỳ mới trong cuộc đời ông sau khi ông dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi qua hoang mạc (Phục. 31:2) và ông phải chuyển giao vai trò lãnh đạo cho Giô-suê. Và Phao-lô đã đối diện với thời kỳ cô đơn khi bị giam giữ tại La Mã – ông mong có người đến viếng thăm nhưng ông cũng nhận ra rằng Chúa “đứng bên” ông (II Tim. 4:17).

Dù bạn đang ở trong giai đoạn nào của cuộc đời, hãy tạ ơn Chúa vì sự vĩ đại, vùa giúp và đồng hành của Ngài.

Lạy Cha, con cảm ơn Ngài đã hứa luôn chăm sóc con trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Ngài cho phép từng sự việc xảy ra trong ý muốn tốt lành của Ngài. Xin giúp con sử dụng mỗi thời điểm Chúa đem đến với lòng tin cậy nơi Ngài.
Mỗi giai đoạn trong đời đều có lý do để chúng ta vui mừng.

bởi Dave Branon 

CHÚ GIẢI

Nhiều người tin rằng vua Sa-lô-môn đã viết sách Truyền Đạo bởi vì trước giả giới thiệu mình là “con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem” (1:1) và “vua Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem” (c.12), là người khôn ngoan và giàu có “hơn tất cả các vua cai trị trước [ông] tại Giê-ru-sa-lem” (c.16; 2:7). Mục đích của sách dường như rõ ràng: “Chứng minh rằng cuộc đời cần đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời rộng lượng bằng cách hướng tới khía cạnh không hề lay chuyển trong những điều luôn luôn biến chuyển (Michael Easton, Truyền đạo). Sách Truyền Đạo nhấn mạnh đến sự cần thiết và khao khát theo Chúa trong một thế giới sa ngã và đầy gian truân (12:1) – dù đang ở trong giai đoạn nào của cuộc đời. “Lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài” (12:13).

Điều gì đã giúp bạn hiểu rằng theo Chúa là việc khôn ngoan trong mọi giai đoạn của cuộc đời?

Alyson Kieda

shares