Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 1 năm 2018

114
0
http://baigiangtinlanh.com
Sự Cứu Giúp Của Tôi!

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 1 năm 2018

Sự Cứu Giúp Của Tôi!

Đọc: Thi Thiên 121

Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời và đất. Thi Thiên 121:2

Suốt nhiều thập kỷ, ca đoàn nổi tiếng Brooklyn Tabernacle đã đem phước hạnh đến cho rất nhiều người qua những bài thánh ca làm tươi mới tâm hồn. Một trong số đó là bài hát lấy ý tưởng từ Thi Thiên 121 với tựa đề “Sự Cứu Giúp Của Tôi.”

Thi Thiên 121 bắt đầu bằng lời tuyên xưng đức tin cá nhân nơi Chúa, Đấng dựng nên muôn vật và cũng là nguồn cứu giúp của trước giả (c.1-2). Sự cứu giúp này là gì? Ngài đã giúp ông vững vàng (c.3), không ngừng chăm sóc ông (c.4), luôn hiện diện và bảo vệ ông (c.5-6), cũng như gìn giữ ông khỏi mọi tai họa trong hiện tại và trong cõi đời đời (c.7-8).

Tin nơi lời Kinh Thánh, con dân Chúa trải khắp các thời đại đã nhận biết Chúa là nguồn “cứu giúp” của mình trong các bài ca của họ. Cá nhân tôi đã từng kinh nghiệm được cùng người khác cất tiếng hát lên bản thánh ca sâu sắc của Charles Wesley: “Lạy Cha, con đưa tay hướng về Ngài, con không biết một nguồn cứu giúp nào khác; nếu Ngài lìa bỏ con, con sẽ ra sao.” Nhà cải chánh vĩ đại Martin Luther đã đúng khi viết những dòng sau: “Chúa vốn bức thành kiên cố muôn đời, thuẫn khiên ta che đỡ không rời. Đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu, Đấng giúp ta luôn thắng nhiệm mầu.”

Bạn có đang cảm thấy cô đơn, bị ruồng bỏ, bị từ chối hay bối rối? Hãy suy gẫm lời Thi Thiên 121. Hãy để những lời này khiến lòng bạn tràn ngập đức tin và sự can đảm. Bạn không cô đơn, vậy nên đừng cố gắng sống bởi sức riêng. Thay vào đó, hãy vui mừng trong sự chăm sóc của Chúa trong đời này và cả cõi đời đời, là điều đã được bày tỏ qua sự sống, sự chết, sự sống lại và thăng thiên của Chúa Jêsus Christ. Và cho dù phía trước là điều gì đi nữa thì hãy cứ bước đi với sự giúp đỡ của Ngài.

Lạy Cha, chúng con thật biết ơn Ngài vì Kinh Thánh và những bài thánh ca nhắc chúng con nhớ rằng Ngài là nguồn cứu giúp của chúng con. Xin giúp con không quên điều đó trong ngày hôm nay.
Đấng tạo dựng vũ trụ là Đấng cứu giúp con dân Ngài!

bởi Arthur Jackson |

CHÚ GIẢI

Tất cả những người nam Do Thái đều phải đến đền thờ để giữ ba kỳ lễ hằng năm (Phục truyền 16:16). Khi những người hành hương đi đến Giê-ru-sa-lem, họ hát những bài ca trong tuyển tập được biết đến là “những bài thi thiên hành hương” (Thi Thiên 120-134). Tựa đề tiếng Hê-bơ-rơ ghi chú những thi thiên này là “bài ca đi lên từng bậc.” Thi Thiên 21 là bài thứ hai trong tuyển tập thi thiên hành hương, được gọi là “Thi Thiên của Lữ Khách.” Trước giả Thi thiên nói rằng chúng ta cần sự an toàn và bảo vệ khi đi qua cuộc đời này, ông đảm bảo với chúng ta rằng Chúa sẽ vùa giúp và bảo vệ chúng ta. Trong Thi Thiên 124, Đa-vít tiếp tục viết về đề tài này, ông bàn đến những kết cục kinh khiếp “nếu Chúa không đứng về phía chúng ta” (c.1-2). Chắc chắn, nếu Chúa không vùa giúp thì chúng ta không thể sống sót được (c.3-5). Kết lại phần bàn luận đó, Đa-vít quả quyết rằng Chúa không lìa bỏ chúng ta. Ngài là Đấng bảo vệ và giải cứu chúng ta. Với lòng tin, chúng ta có thể nói rằng: “Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời và đất” (121:2).

Thi Thiên 121 giúp ích cho bạn thế nào khi cảm thấy hành trình cuộc sống đầy sự đe dọa?

Sim Kay Tee

shares