Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 20...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 20 tháng 3 năm 2017

37
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 20 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Chạy Và Nghỉ Ngơi

Đọc: Mác 6:30-46

Ngài bảo các sứ đồ: “Các con hãy đi tẽ vào nơi thanh vắng, nghỉ ngơi một lúc.” Mác 6:31

Dòng tin tức trên trang đầu khiến tôi chú ý: “Những ngày nghỉ ngơi rất quan trọng đối với các vận động viên chạy đua”. Trong bài viết của Tommy Manning, nguyên là thành viên của Đội Chạy Đua Đường Núi của Mỹ đã nhấn mạnh nguyên tắc mà một số vận động viên chuyên môn đôi khi lơ là – đó là cơ thể cần thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sau khi tập luyện. Manning viết: “Về mặt sinh lý học, kết quả của sự tập luyện là sự thích nghi chỉ xảy ra trong lúc nghỉ ngơi. Điều này có nghĩa là nghỉ ngơi cũng quan trọng như luyện tập.”

Điều đó cũng đúng trong con đường đức tin và phục vụ của chúng ta. Thời gian nghỉ ngơi thường xuyên là rất quan trọng để tránh kiệt sức và nản lòng. Chúa Jêsus đã quan tâm đến sự quân bình thuộc linh trong suốt thời gian Ngài sống trên đất, dù khi đối diện với những nhu cầu lớn lao. Khi các môn đồ trở về sau thời gian giảng dạy và chữa bệnh đầy căng thẳng: “Ngài nói với họ: Các con hãy đi tẽ vào nơi thanh vắng, nghỉ ngơi một lúc.” Mác 6:31. Nhưng đoàn dân đông cứ theo họ, vì vậy Chúa Jêsus dạy dỗ và cho họ ăn chỉ với năm ổ bánh và hai con cá (c.32-44). Khi mọi người đã về, Chúa Jêsus “đi lên núi để cầu nguyện” (c.46).

Nếu cuộc đời chúng ta được định nghĩa bởi công việc, thì điều chúng ta làm ngày càng trở nên ít hiệu quả hơn. Chúa Jêsus mời gọi chúng ta thường xuyên cùng Ngài bước vào nơi yên tĩnh để cầu nguyện và nghỉ ngơi.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã để lại cho chúng con gương mẫu về sự cầu nguyện một mình với Chúa Cha. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và sự quyết tâm để biến sự nghỉ ngơi thành ưu tiên khi chúng con theo Ngài.
Trong đời sống đức tin và phục vụ của chúng ta, việc nghỉ ngơi cũng quan trọng như làm việc.

 

 

shares