Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 20...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 20 tháng 5 năm 2017

77
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 20 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Tìm Kiếm Lối Thoát

Đọc: 1 Cô-rinh-tô 10:1–13 |

Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. 1 Cô-rinh-tô 10:13

Thành phố Santa Barbara, bang California có một con đường với tên gọi khá thú vị. Tên con đường là “Salsipuedes,” nghĩa là “hãy rời khỏi nếu bạn có thể.” Khi con đường này được đặt tên, khu vực này giáp ranh với một đầm lầy mà đôi lúc bị ngập, những người quy hoạch thành phố này, là những người nói tiếng Tây Ban Nha, đã đặt cho nó một cái tên rất cụ thể để cảnh báo người dân hãy tránh xa khu vực này.

Lời Chúa cũng cảnh báo chúng ta tránh xa khỏi những “con đường sai trật” của tội lỗi và cám dỗ: “Hãy tránh xa đường ấy, đừng đi ngang qua nó; hãy quay lưng, cứ thẳng bước mà đi” (Châm. 4:15). Nhưng Thánh Kinh không bao giờ nói rằng: “hãy rời khỏi nếu bạn có thể.” Lời Chúa ban cho chúng ta sự đảm bảo và nói cho chúng ta biết mình nên hướng về đâu: “Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (1 Cô. 10:13).

Lời Chúa hứa rằng sẽ không để chúng ta bị cám dỗ vượt quá khả năng chịu đựng của mình là một lời nhắc nhở đầy khích lệ. Khi chúng ta xoay hướng về Chúa trong lúc cám dỗ đến, chúng ta biết rằng Ngài luôn sẵn lòng giúp chúng ta tránh xa khỏi những điều đó.

Kinh Thánh khẳng định rằng Chúa Jêsus có thể “cảm thông sự yếu đuối chúng ta.” Ngài cũng đã “bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê. 4:15). Chúa Jêsus biết lối thoát cho mọi cám dỗ. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta nếu chúng ta chạy đến với Ngài!

Con cảm ơn Chúa vì Ngài hứa sẽ luôn thành tín đối với con và sẽ mở ra lối thoát khi con đối diện với cám dỗ. Con ngợi khen Ngài vì Ngài luôn sẵn ban năng lực khi con cần đến!
Chúa hứa sẽ vùa giúp khi chúng ta đối diện với cám dỗ.

CHÚ GIẢI:Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng một số con cái Y-sơ-ra-ên đã phạm tội thờ thần tượng, gian dâm và cằn nhằn. Trong mỗi trường hợp, họ đã bị kỷ luật vì tội lỗi của mình (Xuất. 32:1-35; Dân. 21:4-8). Tuy nhiên, chúng ta có một niềm hy vọng là Đức Chúa Trời luôn cung ứng một lối thoát trong sự cám dỗ cho tất cả những ai muốn thoát khỏi đó (xem Sáng. 39:7-12).

Hôm nay, bạn có đang đối diện với cám dỗ không? Hãy cầu xin Đức Thánh Linh giúp bạn kháng cự lại cám dỗ và vượt qua.

shares