Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 03 năm 2018

107
0
http://baigiangtinlanh.com
Bước Đi Trên Mặt Nước

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 03 năm 2018

Bước Đi Trên Mặt Nước

Đọc: Ma-thi-ơ 14:25-33

Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán với họ: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” Ma-thi-ơ 14:27

Vào một mùa đông nọ, tiết trời cực kỳ lạnh, tôi đã mạo hiểm đi đến hồ Michigan, hồ lớn thứ năm trên thế giới để xem mặt hồ đóng băng. Tôi trùm thật kín rồi đi dạo trên bờ hồ, nơi tôi thường tắm nắng, cảnh tượng trông thật tuyệt vời. Mặt nước bị đóng băng theo hình gợn sóng tạo nên những tuyệt tác băng kỳ vĩ.

Vì mặt nước bị đóng băng đến bờ nên tôi có cơ hội “bước đi trên mặt nước”. Dù biết rằng băng đủ dày để đi trên đó, nhưng tôi vẫn ngập ngừng khi thử vài bước. Tôi sợ lớp băng không đủ chắc chắn. Trong lúc thận trọng khám phá mặt băng lạ lẫm đó, tôi chợt nghĩ đến cảnh Chúa Jêsus gọi Phi-e-rơ bước ra khỏi thuyền trên biển Ga-li-lê.

Khi các môn đồ nhìn thấy Chúa Jêsus bước đi trên mặt nước, phản ứng của họ cũng là sợ hãi. Nhưng Chúa Jêsus phán: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” (Mat. 14:26-27). Phi-e-rơ đã vượt qua nỗi sợ và bước đi trên mặt nước vì ông biết Chúa Jêsus đang hiện diện ở đó. Khi những bước đi can đảm của ông trở nên loạng choạng vì sóng gió, Phi-e-rơ đã kêu cứu Chúa Jêsus. Ngài vẫn đang ở ngay đó, đủ gần để giơ tay ra nắm lấy và giải cứu ông.

Nếu hôm nay bạn đang đối diện với một hoàn cảnh mà Chúa Jêsus kêu gọi bạn làm một việc có vẻ quá sức mình, như là bước đi trên mặt nước, hãy can đảm. Đấng kêu gọi bạn luôn hiện diện bên cạnh bạn.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã hứa luôn ở cùng con.
Khi chúng ta kêu cầu, Chúa luôn lắng nghe.

bởi Lisa M. Samra 

CHÚ GIẢI

Việc Chúa Jêsus bước đi trên mặt nước truyền tải thông điệp mạnh mẽ về thần tính của Ngài. Trong Phúc Âm Giăng, Đấng Christ chỉ về Ngài là Đấng “TA LÀ” vĩ đại (Giăng 6:35, 48; 8:12, 58; 9:5; 10:9, 11; 11:25; 14:6; 15:1). Các nhà thần học Kinh Thánh xem những tuyên bố “Ta Là” như những sự nhắc đến rõ ràng về danh xưng mà Chúa bày tỏ cho Môi-se ở bụi gai cháy. Khi Môi-se hỏi danh của Chúa là gì, Ngài trả lời: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU. Ngài lại phán: “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘ĐẤNG TỰ HỮU đã sai tôi đến với anh em’” (Xuất. 3:14).

Khi chúng ta cảm thấy mình như đang ở trong một hoàn cảnh đầy sóng gió, không thể chịu nỗi, chúng ta có thể vững tin rằng Đấng Christ – Đấng Tạo Dựng vũ trụ này vẫn đang hiện diện với chúng ta và Ngài vẫn nắm quyền kiểm soát.

Dennis Fisher

shares