Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 06 năm 2018

17
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 06 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 06 năm 2018

Thời Gian Ích Lợi

Đọc: Thi Thiên 90:9-17

Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Ê-phê-sô 5:16

“Người Tây phương có đồng hồ. Người Phi châu có thời gian.” Os Guinness đã nói như thế khi trích dẫn câu cách ngôn này của người châu Phi trong cuốn sách Impossible People (tạm dịch: Những Người Không Nao Núng). Điều đó làm tôi nghĩ về những lúc tôi hay nói “Tôi không có thời gian” khi người khác nhờ làm việc gì đó. Tôi nghĩ về áp lực của những việc khẩn cấp, cũng như lịch trình và thời hạn hoàn tất công việc đã chi phối cuộc đời tôi thế nào.

Môi-se cầu nguyện trong Thi Thiên 90: “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (c.12). Và Phao-lô viết: “Hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em… Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Êph. 5:15-16).

Tôi nghĩ Phao-lô và Môi-se cũng sẽ đồng ý rằng sử dụng thì giờ khôn ngoan không chỉ là vấn đề xem đồng hồ. Có thể đôi khi hoàn cảnh buộc chúng ta phải đi theo lịch trình kín mít – hay đôi khi chúng ta phải dành nhiều thời gian cho ai đó.

Chúng ta chỉ có thời gian ngắn ngủi để tạo nên sự khác biệt cho Chúa trong thế giới này và chúng ta cần tận dụng cơ hội ấy cách tốt nhất. Điều đó có nghĩa là đôi khi phải lờ đi cái đồng hồ và những kế hoạch của mình để bày tỏ tình yêu thương nhẫn nại của Chúa với những người mà Ngài mang đến trong cuộc đời chúng ta.

Khi sống trong sức lực và ân sủng của Đấng đời đời, chúng ta sẽ sử dụng thì giờ của mình cho những điều có giá trị đời đời.

Lạy Cha, Ngài đã ban cho chúng con đủ thời gian cần thiết để hoàn tất những gì Ngài giao. Nguyện chúng con biết sử dụng thì giờ của mình để tôn vinh danh Ngài.
Quản lý thời gian không phải là xem giờ, mà là tận dụng tốt nhất thì giờ mình có. Thời gian là những gì bạn tạo ra từ nó.

bởi Bill Crowder | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Thi Thiên 90 là lời thưa chuyện của Môi-se với Chúa trong tinh thần thờ phượng. Phần đề tựa cho biết đây là “Bài cầu nguyện của Môi-se, người của Đức Chúa Trời.” Nhưng ngay cả khi không được báo trước đây là lời cầu nguyện, thì ngôn từ và âm điệu cũng cho chúng ta thấy rõ rằng trước giả thi thiên đang trò chuyện với Chúa. Lời cầu nguyện này được nói ra trong giai đoạn khó khăn của lịch sử Y-sơ-ra-ên. Bài thi thiên cho thấy dân Chúa đã chịu sự sửa phạt (c.7-11, 15) là điều khiến Môi-se thưa chuyện với Chúa về sự ngắn ngủi và mỏng manh của đời người trong tầm nhìn về bản chất đời đời của Chúa (c.1-6). Thi Thiên này bao gồm những từ chỉ về thời gian, như “đời” (c.1), “năm” (c.4, 9, 10, 15), “ngày” (c.4, 9, 10, 12, 14, 15), “sáng” và “chiều” (c.6).

Thật vậy, những lúc khó khăn sẽ thúc giục chúng ta thưa với Chúa về thời gian ngắn ngủi trên đất và cầu xin Ngài giúp đỡ (c.12-17). Những lúc như vậy cũng khiến chúng ta phải tự hỏi ai đang cần món quà thời gian của chúng ta.

Arthur Jackson

shares