Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 1 năm 2018

41
0
http://baigiangtinlanh.com
Lời Hứa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 1 năm 2018

Lời Hứa

Đọc: II Phi-e-rơ 1:1-9

Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. II Phi-e-rơ 1:4

Tôi và con gái út hay chơi trò gọi là “Cua Kẹp.” Khi cháu đi lên cầu thang, tôi sẽ đuổi theo và cố gắng véo một cái. Luật chơi là tôi chỉ có thể véo (dĩ nhiên là nhẹ nhàng!) khi cháu đang ở trên cầu thang. Một khi đã lên đến bậc trên cùng thì cháu được an toàn. Nhưng đôi khi cháu không thích chơi. Nếu tôi đi theo cháu lên cầu thang, cháu sẽ nói: “Con không chơi cua kẹp đâu!” Tôi sẽ nói: “Được rồi, không chơi cua kẹp. Bố hứa.”

Đó là lời hứa trong chuyện nhỏ nhặt. Nhưng khi tôi thực hiện điều đã hứa, thì cháu bắt đầu hiểu một chút về tính cách của tôi. Cháu biết tôi luôn nhất quán. Cháu biết lời tôi nói đáng tin cậy và cháu có thể tin tôi. Giữ lời hứa như thế là chuyện nhỏ. Nhưng lời hứa, hay nói đúng hơn, việc giữ lời hứa là chất keo gắn kết các mối liên hệ. Đó là nền tảng cho tình yêu thương và sự tin cậy.

Tôi nghĩ đó là điều Phi-e-rơ muốn nói khi ông viết rằng Chúa ban những lời hứa để chúng ta có thể “dự phần vào bản tính thiên thượng” (II Phi. 1:4). Khi chúng ta tin vào những điều Chúa phán về chính Ngài và về chúng ta qua Lời Ngài, thì chúng ta sẽ hiểu được tấm lòng của Ngài dành cho mình. Khi chúng ta tin rằng những điều Ngài phán là chân thật, thì Ngài sẽ bày tỏ sự thành tín của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Kinh Thánh tràn ngập những lời hứa, những lời nhắc nhở của Ngài rằng “lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn” (Ca. 3:22-23).

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài thật nhiều về “những lời hứa lớn lao và cao quý” mà Ngài dành cho chúng con. Xin giúp chúng con nhận biết và tin rằng những gì Ngài phán là chân thật để chúng con có thể kinh nghiệm trọn vẹn sự nhân từ của Ngài.
Lời Chúa bày tỏ tấm lòng của Ngài đối với chúng ta.

bởi Adam Holz |

CHÚ GIẢI

Kinh Thánh nói rất rõ về Đức Chúa Trời là “Đấng giữ lời hứa”. Ngài hứa và hoàn thành lời hứa theo vị trí của Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng có quyền tối cao. Nguồn gốc của thuộc tính “giữ lời hứa” có nền tảng vững chắc trong sách Sáng Thế Ký. Khi tộc trưởng Áp-ra-ham được kêu gọi để đi đến một nơi chưa từng biết, ông đã vâng lời ra đi. Cùng với những lời chỉ dẫn, Chúa cũng ban lời hứa rằng Chúa sẽ khiến ông trở thành một dân lớn, làm rạng danh ông và ban phước cho các dân trên đất qua dòng dõi ông (xem 12:1-3). Dõng dõi đó chính là Đấng Christ (xem Ga-la-ti 3:16; Hê-bơ-rơ 6:11-20) và lời hứa đó vẫn còn hiệu nghiệm cho tất cả những ai tiếp nhận Ngài hôm nay.

Việc biết rằng Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài khích lệ bạn như thế nào trong mọi giai đoạn của cuộc sống?

Arthur Jackson

shares