baigiangtinlanh.com
kinh thanh hang ngay

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 21 tháng 2 năm 2017
Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Chúng tôi cũng sẽ mail xin phép, nhưng nếu không được phép tiếp tục thì chúng tôi sẽ không copy nữa, quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.
Đọc:  I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
1 Phao-lô, Sin-vanh(a) và Ti-mô-thê gởi cho Hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin ân điển(b) và sự bình an ban cho anh em!
2 Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; 3 vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 4 hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. 5 Vả, đạo Tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào.
6 Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó,(d) 7 đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai. 8 Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. 9 Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, 10 đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau.
Dự án Những Bản Văn Lan Truyền tại Đại học Northeastern ở Boston là một nghiên cứu xem thử những nội dung được in ấn vào những năm 1800 đã lan truyền thông qua báo chí – là mạng lưới truyền thông xã hội thời bấy giờ – như thế nào. Nếu một bài báo được in lại 50 lần trở lên, thì người ta coi đó là “lan truyền” đối với thời đại công nghiệp. Trên tạp chí Smithsonia, Britt Peterson ghi nhận các tin tức ở thế kỷ 19 mô tả việc những người theo Chúa Jêsus bị hành quyết vì đức tin đã xuất hiện ít nhất trong 110 ấn phẩm khác nhau.

Khi sứ đồ Phao-lô viết cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông khen ngợi họ về lời chứng mạnh mẽ và đầy vui mừng của họ. “Vì đạo Chúa từ anh em đã vang ra không những trong miền Ma-xê-đô-ni-a và A-chai thôi, mà đức tin của anh em trong Đức Chúa Trời cũng đã lan truyền khắp nơi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8). Sứ điệp Phúc Âm này “lan truyền” thông qua những người được Chúa Jêsus biến đổi cuộc đời. Bất chấp những khó khăn và bắt bớ, họ không thể nín lặng.
Chúng ta có thể truyền rao câu chuyện tha thứ và sự sống đời đời của Chúa Jêsus thông qua tấm lòng tử tế, bàn tay giúp đỡ và những lời nói chân thành từ những người biết Chúa. Phúc Âm biến cải chúng ta và cuộc đời của những người chúng ta gặp gỡ.

Nguyện sứ điệp từ chúng ta ngân vang cho mọi người đều nghe!

Lạy Chúa Jêsus, hôm nay xin giúp chúng con dạn dĩ sống cho Chúa và chia sẻ cho người khác về Ngài.

Không có tin tức nào tốt hơn Tin Lành – Hãy rao truyền tin ấy!
Chú Giải:Theo sứ đồ Phao-lô thì câu chuyện về cuộc đời được thay đổi của các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca đã “lan truyền.” Phao-lô nhắc lại câu chuyện người Do Thái lẫn Dân Ngoại đã từ bỏ những tín ngưỡng của tổ tiên để đặt niềm tin nơi Đấng Christ. Những trường hợp cải đạo này thường gây tranh cãi. Quyết định từ bỏ tín ngưỡng của cha (hay mẹ) hiếm khi được xem là một tin tốt cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Thế nhưng, những người Tê-sa-lô-ni-ca này đã khiến cho người khác phải nói về họ. Đời sống của họ đã tô điểm thêm cho đức tin, niềm hy vọng và tình yêu thương của Chúa Jêsus. Chia sẻ kinh nghiệm bản thân luôn dễ dàng hơn so với việc đưa ra một “câu trả lời” gây tranh cãi. Thế thì, sao bạn không thử chia sẻ câu chuyện của mình?
Ngoài ra trên web httlvn.org của Tổng Liên Hội cũng có phần Lời sống hằng ngày. Xin quý vị cùng nghe.