Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 21...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 21 tháng 4 năm 2017

106
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 21 tháng 4 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Ân Tứ Ban Cho

Đọc: Lu-ca 3:7-14 |

Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. 2 Cô-rinh-tô 9:7

Một mục sư đã khiến thành ngữ “Cởi áo ra trao cho người khác” (ND: ý nói đến sự rộng rãi, sẵn sàng giúp đỡ người khác) trở nên sống động khi thách thức hội thánh rằng: “Điều gì xảy ra khi chúng ta cởi áo khoác ra và trao cho người cần nó?” Sau đó, ông lấy chiếc áo khoác của mình đặt trước mặt hội thánh. Rất nhiều người đã làm theo gương của ông. Đó là vào mùa đông, vì thế đường về nhà hôm đó không mấy dễ chịu. Nhưng đối với rất nhiều người nghèo khó, thì mùa đông đã ấm lên một chút.

Khi Giăng Báp-tít giảng dạy trong đồng vắng Giu-đê, ông đã đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với đám đông đến nghe ông giảng: “Hỡi dòng giống rắn độc kia. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn!” (Lu-ca 3:7-8). Giật mình, họ hỏi ông: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông đưa ra lời khuyên này để trả lời cho họ: “Ai có hai áo hãy chia cho người không có; ai có thức ăn cũng nên làm như vậy” (c.10-11). Ăn năn thật sự sản sinh ra một tấm lòng rộng rãi.

Vì “Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng”, do đó dâng hiến không nên xuất phát từ sự miễn cưỡng hay bị ép buộc (2 Cô-rinh-tô 9:7). Nhưng khi ban cho cách rời rộng, chúng ta sẽ thấy rằng ban cho thật sự có phước hơn nhận lãnh.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã chúc phước cho chúng con bằng nhiều cách. Xin tha thứ cho chúng con vì coi sự tốt lành của Ngài là điều hiển nhiên mình được nhận. Xin cho chúng con thấy mình có gì để chúng con có thể đem phước hạnh đến cho người khác trong hôm nay.
Ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống. Châm Ngôn 11:25

CHÚ GIẢI:Chúa đã bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với người nghèo khó xuyên suốt cả Kinh Thánh. Trong Thi Thiên 72:13, chúng ta đọc thấy rằng: “Vua sẽ thương xót người thiếu thốn và kẻ thấp hèn và cứu mạng sống của người thiếu thốn.” Dân sự phải cùng với Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với người nghèo khó. Trong Tân Ước, Chúa Jêsus đã nhiều lần nhắc lại mối quan tâm của Cha Ngài dành cho những người nghèo khó khi miêu tả họ là những người được Cha chấp nhận (Mác 12:42; Lu-ca 16:20) và khẳng định rằng sứ mạng của Ngài trong vai trò là Đấng Mê-si-a, một phần nào đó sẽ được chứng thực qua công tác Ngài sẽ làm cho kẻ nghèo khó (Mat. 11:4–5). Sứ đồ Phao-lô đã tiếp tục công tác đầy thách thức này qua việc khen ngợi các Hội Thánh ở tại Ma-xê-đoan và A-chai vì sự góp phần về tài chánh của họ trong việc giúp đỡ những tín hữu nghèo ở tại Giê-ru-sa-lem (Rô. 15:26), trong khi Gia-cơ thì cảnh báo rằng chúng ta không nên xem thường người nghèo chỉ vì địa vị kinh tế xã hội thấp kém của họ (Gia-cơ 2:2–6).

Nếu Đức Chúa Trời của chúng ta và Con Ngài quan tâm đến người nghèo khó như vậy, thì chúng ta cần phải làm thế nào để bày tỏ tình yêu đó qua việc quan tâm đến những người nghèo khổ?

shares