Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 21...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 21 tháng 7 năm 2017

42
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 21 tháng 7 năm 2017

Hãy Mặc Lấy

Đọc: Rô-ma 13:11-14 |

Hãy mặc lấy Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ. Rô-ma 13:14

Trong quyển sách Wearing God (tạm dịch: Mặc Lấy Chúa), tác giả Lauren Winner nói rằng trang phục của chúng ta có thể bày tỏ cho người khác biết chúng ta là ai. Trang phục có thể cho biết nghề nghiệp, địa phương hay cá tính, tâm trạng hoặc địa vị xã hội. Thử nghĩ về một chiếc áo thun có in câu khẩu hiệu, một bộ lễ phục doanh nhân, một bộ đồng phục hoặc quần jean đầy dầu nhớt và những gì chúng có thể tiết lộ. Cô viết: “Giống như một bộ trang phục có thể truyền tải thông điệp, Cơ Đốc nhân có thể trình bày điều gì đó về Chúa Jêsus mà không cần nói ra.”

Theo lời sứ đồ Phao-lô, chúng ta cũng có thể không cần dùng lời lẽ mà vẫn trình bày về Đấng Christ. Rô-ma 13:14 dạy chúng ta “mặc lấy [cho mình] Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng xác thịt.” Điều này có nghĩa là gì? Khi chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta mặc lấy Đấng Christ. Bởi đức tin, chúng ta “là con Đức Chúa Trời” (Gal. 3:26). Đó là địa vị của chúng ta. Tuy nhiên, mỗi ngày chúng ta cần mặc lấy phẩm tánh của Chúa. Chúng ta làm điều này bằng cách cố gắng sống và trở nên giống Chúa Jêsus hơn, tăng trưởng trong sự tin kính, tình yêu và sự vâng lời, quay lưng lại với những tội lỗi đã từng bắt chúng ta làm nô lệ.

Sự tăng trưởng trong Đấng Christ là kết quả của Thánh Linh hành động trong chúng ta và lòng ao ước của chúng ta muốn được gần Ngài hơn qua việc học Lời Ngài, cầu nguyện và dành thì giờ thông công với các Cơ Đốc nhân khác (Giăng 14:26). Khi người khác nhìn lời nói và thái độ của chúng ta, họ nhận được thông điệp gì về Đấng Christ?

Lạy Chúa, chúng con muốn phản chiếu Ngài qua đời sống mình. Xin giúp chúng con mỗi ngày trở nên giống như Ngài, tăng trưởng trong sự tin kính, yêu thương, vui mừng và nhịn nhục.
Khi người khác nhìn chúng ta, nguyện những gì họ thấy sẽ bày tỏ đúng về Đấng Cứu Thế.

bởi Alyson Kieda |

shares