Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 8 năm 2017

77
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 8 năm 2017

Hãy Yên Lặng

Đọc: Thi Thiên 46:1–11 |

Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con, Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con. Thi Thiên 46:11

“Trong 5 năm qua chúng ta đã tạo ra một lượng thông tin nhiều hơn trong cả lịch sử nhân loại trước đây, và thông tin đang cứ dồn dập đến với chúng ta” (Daniel Levitin, tác giả bài Tư Duy Có Tổ Chức: Tư Duy Thông Thái Trong Kỷ Nguyên Bùng Nổ Thông Tin). Levitin nói: “Theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta trở nên nghiện thông tin kích thích bộ não cách thái quá.” Bộ não của chúng ta bị chế ngự bởi lượng tin tức và kiến thức thường xuyên và liên tục. Trong thời đại truyền thông bùng nổ ngày nay, việc dành thời gian để tĩnh tâm, suy nghĩ và cầu nguyện càng trở nên khó khăn hơn.

Thi Thiên 46:10 chép rằng: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời,” nhắc nhở chúng ta cần phải dành thời gian để tập trung hướng về Chúa. Nhiều người nhận thấy “thời gian tĩnh nguyện” là điều quan trọng cho mỗi ngày – đó là thời gian để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và suy ngẫm về sự tốt lành và vĩ đại của Chúa.

Giống như tác giả Thi Thiên 46, khi chúng ta kinh nghiệm “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng ta, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn” (c.1), thì mọi sợ hãi đều tan biến (c.2), chúng ta không còn tập chú vào thế giới hỗn độn này nữa, mà tập chú vào Đức Chúa Trời bình an, và lòng chúng ta yên tịnh khi tin chắc rằng Chúa đang tể trị mọi điều (c.10).

Dù thế giới xung quanh hỗn độn ra sao, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự yên tịnh và sức lực nơi Cha Thiên Thượng yêu thương và quyền năng.

Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con trình dâng cuộc sống ồn ã và tâm trí hỗn độn này cho Ngài để có thể học biết yên lặng và biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời.
Chúng ta cần yên lặng lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày.

bởi David McCasland |

CHÚ GIẢI:Chạy trốn đến một nơi yên tĩnh có thể là một cách để bình tâm. Nhưng đôi khi cảm giác phải ở một mình suy nghĩ thật không dễ chịu chút nào. Thi thiên 46 nói với chúng ta về việc yên lặng trong sự hiện diện của “Đức Chúa Trời của Gia-cốp”, là đồn lũy của chúng ta. Gia-cốp (về sau được đổi tên là Y-sơ-ra-ên) là một kẻ khốn nạn, một kẻ lừa dối, một kẻ trốn chạy khỏi gia đình.

Gia-cốp đã vật lộn với Chúa và Chúa đã định cho Gia-cốp sẽ biết Ngài (xem Sáng. 32:22-32). Nhiều thế kỷ sau đó, qua chính dòng dõi của Gia-cốp, Chúa Jêsus đã được sinh ra để ban cho chúng ta sự bình an và sự tha thứ.

Thế nào là yên lặng trước Chúa, là Đấng ao ước làm cha yêu dấu của những người như Gia-cốp và muốn bước vào mối liên hệ thân mật với chúng ta?

shares