Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 02 năm 2018

61
0
http://baigiangtinlanh.com
Hãy Thắt Dây An Toàn!

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 02 năm 2018

Hãy Thắt Dây An Toàn!

Đọc: Hê-bơ-rơ 4:11-16

Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Hê-bơ-rơ 4:16

“Cơ trưởng đã bật đèn báo thắt dây an toàn. Chúng ta đang đi vào vùng nhiễu loạn. Xin quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi ngay lập tức và thắt dây an toàn cẩn thận.” Các tiếp viên hàng không đưa ra cảnh báo đó khi cần thiết vì trong lúc bay ngang vùng thời tiết xấu, hành khách nào không thắt dây an toàn sẽ có thể bị thương. Khi ngồi yên trong chỗ của mình, họ có thể an toàn bay ra khỏi vùng nhiễu loạn.

Trong thực tế, không phải lúc nào cuộc sống cũng cảnh báo chúng ta về những hoạn nạn sắp xảy ra. Nhưng Cha Từ Ái biết rõ và quan tâm đến những khó khăn của chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta trình dâng những lo âu, đau đớn và sợ hãi lên cho Ngài. Kinh Thánh nói rằng: “một thầy tế lễ thượng phẩm… có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta… bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời” (Hê. 4:15-16).

Trong những lúc rối ren, hãy đến với Cha trong lời cầu nguyện. Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Cụm từ “ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời” có nghĩa là trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta có thể “được cài dây an toàn” để bình an vượt qua những lúc sợ hãi, vì chúng ta trình dâng những mối lo của mình cho Đấng vĩ đại hơn mọi sự! Khi cuộc sống đầy nan đề, chúng ta có thể cầu nguyện. Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua lúc rối ren.

Lạy Cha, đôi khi cuộc sống con đầy những nan đề, xin giúp con phó thác cho Ngài mọi giây phút rối ren của cuộc đời. Xin giúp con biết rằng Ngài rất quan tâm đến cuộc đời con.
Dù không thể biết trước thử thách của cuộc sống, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện với Cha, là Đấng hiểu rõ những gì chúng ta đối diện.

bởi Bill Crowder | 

CHÚ GIẢI

Qua Kinh Thánh, chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa quan tâm đến những tranh chiến của chúng ta. Khi Đa-vít bị Sau-lơ truy sát, ông đã trốn trong một hang động (I Sam. 22:1; 24-3-4). Có lẽ đây là nơi ông viết Thi Thiên 142 như lời cầu nguyện với Chúa. Trong lúc ngã lòng, Đa-vít đã than van rằng “chẳng có ai chú ý tới con cả” và ông không biết tìm đến ai để được giúp đỡ (c.4). Nhưng Đa-vít đã dâng những nan đề lên cho Chúa: “Tôi cất tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va… Trình bày cảnh gian nan của tôi” (c.1-2).

Giống như Đa-vít, có lẽ chúng ta cũng bị những nan đề đánh bại, chúng ta thấy mình “khốn khổ vô cùng” (c.6). Có lẽ chúng ta than van rằng “không có ai chú ý tới” (c.4). Nhưng chúng ta cũng có thể trình dâng những nan đề lên cho Chúa. Chúng ta có thể để Chúa làm nơi nương náu của mình, bày tỏ lòng tin cậy rằng: “Ngài là nơi nương náu của con” (c.5), và trao “mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc [chúng ta]” (I Phi. 5:7).

Việc biết rằng Chúa luôn chăm sóc giúp bạn vượt qua những lo lắng và bất lực thế nào?

Sim Kay Tee

shares