Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 03 năm 2018

76
0
http://baigiangtinlanh.com
Truyền Lại Di Sản

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 03 năm 2018

Truyền Lại Di Sản

Đọc: Thi thiên 79:8-13

Còn chúng con là dân của Chúa và là bầy chiên của đồng cỏ Ngài, chúng con sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi; từ đời nầy qua đời kia, chúng con sẽ truyền ra sự ca ngợi Ngài. Thi thiên 79:13

Điện thoại của tôi reo lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Con gái tôi muốn có công thức làm bánh nướng kem bạc hà do bà ngoại tôi truyền lại. Khi tôi lật từng tấm thẻ màu vàng trong hộp công thức cũ kỹ, mắt tôi nhận ra chữ viết tay độc đáo của bà ngoại và vài ghi chú ngắn gọn của mẹ tôi. Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu tôi khi nghĩ về yêu cầu của con gái: bánh nướng kem bạc hà đã được truyền đến thế hệ thứ tư trong gia đình tôi.

Tôi tự hỏi: Có những vật gia truyền nào khác mà có thể truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác? Những lựa chọn liên quan đến niềm tin thì sao? Bên cạnh món bánh nướng, liệu đức tin của bà ngoại tôi – và của chính tôi có ảnh hưởng đến con gái tôi và các cháu?

Trong Thi Thiên 79, trước giả than khóc cho sự ương ngạnh của dân Y-sơ-ra-ên, vì họ đã đánh mất chiếc neo đức tin. Ông nài xin Chúa giải cứu dân tộc mình khỏi những kẻ không tin kính và phục hồi sự an toàn của Giê-ru-sa-lem. Khi Chúa đáp lời, ông hứa nguyện sẽ tái lập và tiếp tục cam kết bước theo đường lối Chúa. “Còn chúng con là dân của Chúa và là bầy chiên của đồng cỏ Ngài, chúng con sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi; từ đời nầy qua đời kia, chúng con sẽ truyền ra sự ca ngợi Ngài” (c.13).

Tôi đã háo hức chia sẻ công thức làm bánh vì biết rằng di sản món tráng miệng của bà ngoại tôi sẽ được tiếp nối thêm một thế hệ nữa trong gia đình. Và tôi thành thật cầu nguyện cho di sản bền vững nhất trong tất cả, rằng đức tin của gia đình sẽ lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con quan tâm đến việc để lại di sản của Ngài trong những ngày còn sống trên đất.

Di sản mà gia đình bạn truyền lại cho thế hệ kế tiếp là gì?

Chia sẻ và sống bày tỏ đức tin là cách tốt nhất để truyền lại di sản đức tin.

bởi Elisa Morgan 

CHÚ GIẢI

Thi Thiên 79 là lời cầu xin Chúa phục hồi con dân Ngài được cất lên trong bối cảnh mất mát lớn – có lẽ là khi quân Ba-by-lôn hủy phá thành Giê-ru-sa-lem vào năm 587 TC. Dù trước giả Thi Thiên nhận biết phần nhiều đau khổ của dân Y-sơ-ra-ên là do tội lỗi của họ, nhưng ông đã cầu xin Chúa phục hồi họ bởi vì các dân tộc không tin sẽ suy nghĩ thế nào nếu họ thấy dường như Chúa đã bỏ rơi dân Y-sơ-ra-ên.

Ý tưởng Chúa vẫn luôn thành tín dù dân Ngài bất tín được nhắc đến xuyên suốt Kinh Thánh. Những lời cầu nguyện thường là lời nài xin Chúa xem xét rằng dù đau khổ dường như là điều dân Chúa đáng nhận lấy, nhưng sự đau khổ của con người và sự chết không đem lại vinh hiển cho Ngài như sự phục hồi đầy ân điển của Ngài (xem Thi Thiên 30:9). Và Chúa xác nhận lẽ thật này, Ngài nài nỉ dân Chúa quay trở lại với Ngài và quả quyết với họ rằng Ngài là “Đức Chúa Trời chứ không phải là người” (Ô-sê 11:9), chúng ta có thể tin cậy Ngài là Đấng luôn thương xót.

Dù tội lỗi đen tối thế nào, ân điển của Chúa vẫn sâu rộng hơn. Bạn có cảm thấy không xứng đáng với sự tha thứ của Chúa không? Hãy đến với Ngài và kinh nghiệm niềm vui của đời sống mới (Rô. 8:1; II Côr. 5:17). Tội lỗi của chúng ta không ngăn trở Chúa đem đến hy vọng, sự phục hồi và sự tiếp nối di sản đức tin.

Monica Brands

shares