Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 04 năm 2018

34
0
Kinh Thánh hàng ngày
Chúa Quan Tâm Từng Chi Tiết

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 04 năm 2018

Chúa Quan Tâm Từng Chi Tiết

Đọc: Ma-thi-ơ 10:29-31

Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, ơn thương xót của Ngài trên mọi vật Ngài dựng nên. Thi Thiên 145:9

Khi chú chó con giống Labrador màu “sô-cô-la” của tôi được ba tháng tuổi, tôi đem nó đến phòng khám của bác sĩ thú y để chích ngừa và kiểm tra sức khỏe. Khi kiểm tra cẩn thận chú chó, cô bác sĩ đó thấy một đốm trắng bên hàm trái của nó. Cô cười và nói với nó: “Đó là chỗ Chúa nắm mày khi nhúng mày vào chậu sô-cô-la đấy.”

Tôi không thể nhịn cười được. Nhưng cô ấy đã vô tình nói ra một điều thật ý nghĩa về sự quan tâm sâu sắc và riêng biệt của Chúa đối với tạo vật của Ngài.

Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 10:30 rằng: “Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi.” Chúa thật vĩ đại đến nỗi Ngài có thể quan tâm vô hạn đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống chúng ta. Không điều gì quá nhỏ nhặt đến nỗi Ngài không chú ý tới, và không có mối bận tâm nào quá tầm thường đến nỗi không thể trình lên cho Ngài. Ngài quan tâm đến thế đấy!

Chúa không chỉ tạo dựng chúng ta; Ngài còn bồng ẵm và gìn giữ chúng ta trong mọi giây phút. Người phương Tây thường nói rằng “con quỷ ở trong chi tiết”. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta hiểu rằng Chúa ở trong từng chi tiết, Ngài kiểm soát mọi điều, kể cả những việc chúng ta không để ý đến. Thật được yên ủi khi biết rằng Cha Thiên Thượng khôn ngoan và luôn quan tâm đang nắm giữ chúng ta cùng mọi tạo vật của Ngài trong bàn tay yêu thương, mạnh sức của Ngài.

Lạy Chúa yêu thương, con ngợi khen Chúa vì công trình sáng tạo diệu kỳ của Ngài. Xin giúp con phản chiếu tình yêu thương của Ngài bằng cách chăm sóc những gì Ngài đã tạo dựng.
Chúa quan tâm đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta.

bởi James Banks 

CHÚ GIẢI

Khi Chúa Jêsus sai phái các môn đồ, Ngài cũng đảm bảo với họ rằng Đức Chúa Trời biết rõ hoàn cảnh của họ và sẽ chăm nom họ. Chúa Jêsus bảo chúng ta nghĩ đến loài chim sẻ, vốn chẳng có giá trị gì “dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết” (Lu-ca 12:6). Chúng ta được an ủi vô cùng vì “mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài” (II Sử. 16:9). Chúa quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc đời chúng ta (Thi. 139:1-4) và Ngài biết rõ chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin Ngài (Mat. 6:8). Chúng ta có thể đến gần ngôi ân điển với lòng tin chắc, biết rằng Ngài sẽ giúp chúng ta trong lúc có cần (Hêb. 4:16).

Việc biết rằng Chúa biết rõ mọi nhu cầu giúp ích cho bạn thế nào khi cầu nguyện?

Sim Kay Tee

shares