Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 05 năm 2018

43
0
http://baigiangtinlanh.com
Tít Trên Cây

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 05 năm 2018

Tít Trên Cây

Đọc: Giô-na 2:1-10

Con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho con. Giô-na 2:3

Mẹ tôi phát hiện chú mèo con Velvet của tôi ở trên kệ bếp đang gặm nhấm bánh mì. Trong cơn tức giận, bà đã đuổi chú mèo ra khỏi cửa. Vài giờ sau, chúng tôi tìm kiếm chú mèo khắp sân nhà mà không thấy. Một tiếng meo meo yếu ớt vang lên trong gió, tôi nhìn lên ngọn cây dương, thấy trên cành cây nghiêng ngả có một đốm đen.

Khi vội vàng chạy trốn khỏi cơn tức giận của mẹ tôi vì ăn vụng, chú mèo Velvet đã chọn tình thế nguy hiểm hơn. Có khi nào chúng ta cũng làm điều tương tự – chạy trốn khỏi những sai lầm nhưng lại đặt mình vào chỗ nguy hiểm? Ngay cả khi ấy, Chúa vẫn đến giải cứu chúng ta.

Vì không muốn vâng theo sự kêu gọi của Chúa để đi rao giảng cho thành Ni-ni-ve, tiên tri Giô-na đã chạy trốn, rồi ông bị một con cá lớn nuốt chửng. “Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ông nói: ‘Con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho con’” (Giô. 2:2-3). Chúa nghe lời kêu xin của ông và “phán với con cá và nó nhả Giô-na ra trên đất khô” (c.11). Sau đó, Chúa cho ông một cơ hội khác (3:1).

Sau khi cố gắng hết sức dụ chú mèo Velvet xuống nhưng không thành, chúng tôi đã gọi sở cứu hỏa địa phương. Bằng chiếc thang dài nhất vươn cao hết cỡ, một anh lính tốt bụng đã leo lên cao, bắt lấy chú mèo của tôi ra khỏi cành cây rồi quay xuống, đặt nó an toàn vào tay tôi.

Dù cao đến đâu và sâu đến mấy, Chúa vẫn đến để cứu chúng ta khỏi sự bất tuân của mình bằng tình yêu cứu chuộc của Ngài!

Lạy Chúa, hôm nay chúng con cần sự giải cứu của Ngài biết bao!
Sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi mình.

bởi Elisa Morgan |

CHÚ GIẢI

Câu chuyện của Giô-na là câu chuyện nói về những điều bất ngờ. Nhân vật không vâng lời Chúa trong câu chuyện này là người mà độc giả mong đợi sẽ vâng lời, là người đã nói với các thủy thủ: “Tôi là người Hê-bơ-rơ và tôi kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô” (Giôn. 1:9). Trái lại với vị tiên tri chạy trốn này, các thủy thủ thuộc dân ngoại bang đã quay về với Đức Chúa Trời (c.16); con cá đã làm theo điều Chúa truyền bảo (2:10); dân Ni-ni-ve (một dân ngoại bang rất gian ác) đã ăn năn (3:5-10). Nhưng những điều bất ngờ này không dừng ở đó. Chúa đã vô cùng kiên nhẫn để dạy dỗ Giô-na về chính Ngài. Thay vì hình phạt vị tiên tri không vâng lời và đã nổi giận trước lòng thương xót của Chúa, Ngài mời gọi Giô-na (và chúng ta) suy ngẫm về tình yêu và lòng thương xót sâu xa của Ngài.

Bạn đã kinh nghiệm tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa như thế nào?

J.R. Hudberg

shares