Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 10 năm 2017

38
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 10 năm 2017

Yêu Người Khác Mình

Đọc: Giăng 15:9-17 |

Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con. Giăng 15:12

Một hội thánh tôi yêu mến được thành lập cách đây vài năm là một mục vụ dành cho các cựu tù nhân đang trong giai đoạn tái hòa nhập xã hội. Hiện nay hội thánh phát triển mạnh mẽ với đủ mọi tầng lớp xã hội. Tôi yêu mến hội thánh này vì tôi được nhắc nhở về thiên đàng—là nơi có mọi hạng người, tất cả đều là tội nhân đã được cứu chuộc, được ràng buộc với nhau bởi tình yêu của Chúa Jêsus.

Mặc dù đôi khi tôi tự hỏi Hội thánh có phải giống như một câu lạc bộ riêng biệt hơn là một bến bờ an toàn cho những tội nhân được tha thứ hay không. Khi người ta tự nhiên bị thu hút vào các nhóm “riêng biệt nào đó” và tụm lại quanh những người mà họ cảm thấy thoải mái nhất, điều đó làm cho người khác cảm thấy bị xa lánh. Nhưng đó không phải là điều Chúa Jêsus nghĩ đến khi Ngài bảo các môn đồ Ngài “hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con” (Gi. 15:12). Hội thánh phải bày tỏ tình yêu của Ngài để mọi người đều được cảm nhận tình yêu ấy.

Nếu những người đang tổn thương, bị khước từ có thể tìm thấy nơi nương náu, sự an ủi và sự tha thứ trong Chúa Jêsus, họ sẽ không mong đợi điều gì hơn nữa từ Hội thánh. Vì thế hãy bày tỏ tình yêu của Chúa Jêsus cho mọi người chúng ta gặp gỡ—đặc biệt những người không ưa thích chúng ta. Tất cả mọi người xung quanh chúng ta là những người mà Chúa Jêsus muốn yêu thương họ thông qua chúng ta. Thật vui mừng biết bao khi mọi người hiệp lại cùng thờ phượng Chúa trong tình yêu thương—đó là một thoáng của thiên đàng mà chúng ta có thể tận hưởng ngay tại trên đất này!

Lạy Chúa, hôm nay xin nhắc con nhớ rằng dù con là một tội nhân nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu sâu thẳm và vô điều kiện của Ngài với con, đem con vào trong mối thông công của ân điển Ngài. Xin dẫn dắt con đến với ai đó mà con có thể yêu thương họ như Ngài đã yêu thương con.
Hãy chia sẻ tình yêu của Đấng Christ với tha nhân.

bởi Joe Stowell |

CHÚ GIẢI

Bạn có bao giờ tự hỏi Chúa Jêsus đã truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài phải yêu thương người khác như thế nào không? Làm thế nào có thể ép buộc những con người với những bối cảnh và sở thích khác nhau phải quan tâm chăm sóc nhau?

Có lẽ chúng ta sẽ không thể hiểu được lời dạy dỗ này cho đến khi hiểu được Chúa Jêsus là vị vua như thế nào – và mối liên hệ mà Ngài có với Cha Ngài là gì. Ngài không nói rằng: “Con sẽ yêu Cha nếu Cha yêu Con.” Đó không phải là cách trong mối liên hệ giữa Ngài với Cha Ngài. Ngài biết Cha Ngài yêu Ngài. Khi Ngài yêu và vâng theo mạng lệnh của Cha Ngài, đó là bởi vì Chúa Jêsus biết và lắng nghe trái tim của Cha Ngài. Trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta yêu mến Vua của mình – và yêu mến lẫn nhau – bởi vì Ngài đã yêu chúng ta trước (I Giăng 4:19).

 

shares