Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 12 năm 2017

33
0
http://baigiangtinlanh.com
Đêm Yên Lặng Của Linh Hồn

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 12 năm 2017

Đêm Yên Lặng Của Linh Hồn

Đọc: II Cô-rinh-tô 5:14–21

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới. II Cô-rinh-tô 5:17

Rất lâu trước khi Joseph Mohr và Franz Gruber sáng tác bài thánh ca quen thuộc “Đêm Yên Lặng,” Angelus Silesius đã viết:

Trông kìa, giữa đêm yên lặng,
Hài nhi từ Chúa chào đời,
Người người được mang trở về,
Dù từng lầm than, đơn côi.
Người ơi, hồn người có thể,
Biến nên một đêm yên lặng!
Chúa đã hạ sinh làm người,
Phục hồi mọi thứ trở nên tốt đẹp.

Silesius, một tu sĩ người Ba Lan đã xuất bản bài thơ vào năm 1657 trong The Cherubic Pilgrim (Cuộc Hành Hương của Tiểu Thiên Sứ). Trong buổi lễ Giáng Sinh hằng năm của hội thánh chúng tôi, ban hợp xướng đã trình bày rất hay một bài hát có tựa đề “Hồn Ngươi Có Thể Biến Nên Một Đêm Yên Lặng!”

Sự mầu nhiệm của Lễ Giáng Sinh bao gồm hai phần: Đức Chúa Trời đã trở nên con người như chúng ta để chúng ta có thể được hòa thuận với Ngài. Chúa Jêsus đã gánh chịu mọi điều sai trái để chúng ta có thể được xưng công chính. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô có thể viết: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ” (II Cô. 5:17-18).

Dù lễ Giáng Sinh của chúng ta có đông đủ thành viên gia đình, bạn bè hay vắng mặt tất cả những người mà chúng ta mong đợi, thì chúng ta cũng biết rằng Chúa Jêsus đã đến để được sinh ra trong chúng ta.

Ô, ước gì tấm lòng ngươi trở nên máng cỏ giáng sinh. Chúa sẽ trở thành một hài nhi trên thế gian thêm lần nữa.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã giáng sinh trong thế gian tăm tối nầy để chúng con được sanh lại trong sự sống và ánh sáng của Ngài.
Đức Chúa Trời đã trở nên con người như chúng ta để chúng ta có thể được hòa thuận với Ngài.

bởi David McCasland | 

CHÚ GIẢI

Trọng tâm của khái niệm trở nên một với Đấng Christ là công tác hoà giải của Ngài trong chúng ta. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Phao-lô đan kết nhiều chủ đề lại với nhausự sống, tình yêu thương, tạo vật mới và chức vụ giảng hoàhết thảy đều được trình bày bằng một lời kêu gọi hành động cấp bách. Vì nhờ sự sống, sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ mà chúng ta có thể được hoà giải cùng Đức Chúa Trời. Những ai tiếp nhận món quà giảng hoà của Đấng Christ phải “không vì chính mình mà sống nữa” (II Cô. 5:15). Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi nhìn mọi người cách khác biệt (c. 16), họ đều là những người rất cần đến sự giảng hoà của Đấng Christ. Và sự giảng hoà này là gì? Đức Chúa Trời sẽ không còn “kể tội lỗi cho loài người” (c. 19). Bằng giọng điệu khẩn cấp, Phao-lô nói rằng giờ đây chúng ta là những đại sứ giảng hoà của Đấng Christ và ông nói: “Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời” (c. 20, phần nhấn mạnh được thêm vào).

Hôm nay, bạn sẽ chia sẻ lời mời gọi giảng hoà này với ai?

shares