Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 22...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 22 tháng 3 năm 2017

50
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 22 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Bạn Được Biết Đến Vì Điều Gì?

Đọc: Hê-bơ-rơ 11:23-28 |

Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng. Hê-bơ-rơ 11:26

Một hòn đá tưởng niệm dựng ở khu đất của một trại tù Nhật trước đây ở Trung Quốc, nơi mà một người đàn ông đã chết vào năm 1945. Hòn đá có viết: “Eric Liddell sinh năm 1902 tại Thiên Tân, ba mẹ là người Scốt-len. Sự nghiệp của ông thành công nhất với chiến thắng huy chương vàng ở giải 400 mét tại Thế Vận Hội năm 1924. Ông đã trở lại Trung Quốc để dạy học ở Thiên Tân… Ông đã dùng toàn bộ cuộc đời mình để khích lệ những người trẻ hết lòng góp sức nhằm giúp nhân loại tốt hơn.”

Trong mắt nhiều người, thành tựu lớn nhất của Eric là trong lĩnh vực thể thao. Nhưng ông cũng được nhớ đến vì sự đóng góp cho giới trẻ Thiên Tân ở Trung Quốc, đất nước nơi ông sinh ra và là nơi ông yêu mến. Ông đã sống và phục vụ bằng đức tin.

Chúng ta sẽ được nhớ đến vì điều gì? Những thành tựu học vấn, địa vị công việc hay thành công về tài chính có thể khiến chúng ta được người khác công nhận. Nhưng công việc thầm lặng mà chúng ta làm trong cuộc đời người khác mới sống mãi sau khi chúng ta qua đời.

Môi-se được nhớ đến trong Hê-bơ-rơ 11, là chương đức tin của Kinh Thánh, như là người đã chọn để đứng với dân sự Chúa thay vì hưởng thụ những châu báu của Ê-díp-tô (c.26). Ông đã lãnh đạo và phục vụ dân sự Chúa bằng đức tin.

Hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn cách để tạo sự khác biệt trong cuộc đời người khác. Điều bạn muốn được nhớ đến là gì?
Trung tín với Chúa là sự thành công thật.
CHÚ GIẢI: Hê-bơ-rơ chương 11 nhắc lại những người nam, người nữ cũng giống như chúng ta. Tất cả đều có những thiếu sót. Thế nhưng, tất cả đều được kể là những con người của đức tin, là những người cuối cùng đã trở nên “toàn hảo” cùng với chúng ta (c. 40). Vì sao trước giả của thư Hê-bơ-rơ lại nhắc đến những người như Môi-se, Ra-háp và Đa-vít là những con người của đức tin đã trở nên toàn hảo cùng với chúng ta? Một phần câu trả lời này nằm ở chỗ bức thư gởi cho người Hê-bơ-rơ xem Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế, Đấng ban cho những tội nhân như chúng ta một mối liên hệ toàn hảo (trọn vẹn, đầy đủ và tốt đẹp như trước), một sự tha thứ và hòa giải trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Chúa Jêsus ban địa vị toàn hảo của Ngài trước mặt Đức Chúa Cha cho tất cả những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Một Môi-se đầy thiếu sót vẫn được nhớ đến vì đức tin của ông nơi Đấng đã bày tỏ cho chúng ta thấy mình được yêu thương thể nào để chúng ta cũng yêu thương người khác.
shares