Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 02 năm 2018

41
0
http://baigiangtinlanh.com
Thương Xót Thắng Hơn Phán Xét

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 02 năm 2018

Thương Xót Thắng Hơn Phán Xét

Đọc: Gia-cơ 2:1-13

Vậy anh em hãy nói và làm như những người sẽ chịu phán xét theo luật pháp của sự tự do. Gia-cơ 2:12

Khi các con cãi nhau rồi méc với tôi chuyện xấu của nhau, tôi đã đem từng đứa ra riêng để nghe chúng kể lại sự việc. Vì cả hai đều có lỗi nên sau khi nói chuyện xong, tôi hỏi từng đứa nên “xử” đứa kia thế nào cho công bằng và phù hợp. Cả hai đứa đều nhanh chóng đề ra hình phạt. Trước sự ngạc nhiên của chúng, tôi cho mỗi đứa nhận đúng hình phạt mà chúng đã đề ra cho đứa kia. Đột nhiên, đứa nào cũng than thở rằng hình phạt của mình là “không công bằng” cho dù đứa nào cũng nghĩ rằng hình phạt đó phù hợp cho đứa kia.

Các con tôi đã cho thấy kiểu “phán xét một cách không thương xót” mà Chúa cảnh báo (Gia. 2:13). Gia-cơ nhắc nhở chúng ta rằng thay vì thiên vị với người giàu có, hoặc thậm chí với bản thân, Chúa muốn chúng ta yêu thương người khác như chính mình (c. 8). Thay vì lợi dụng người khác để thu vén lợi lộc ích kỷ cho mình, hoặc bỏ ngoài tai bất cứ ý kiến nào không có lợi cho mình, Gia-cơ dạy chúng ta sống như những người biết mình đã được ban cho và được tha thứ nhiều ra sao và bày tỏ lòng thương xót như vậy với người khác.

Chúa đã rộng lòng thương xót chúng ta. Trong các mối quan hệ với người khác, hãy nhớ đến lòng thương xót của Ngài và bày tỏ lòng thương xót như vậy cho họ.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì lòng thương xót lớn lao mà Ngài đã dành cho con. Xin giúp con sống một cuộc đời biết ơn bằng cách bày tỏ sự thương xót như vậy với người khác.
Sự thương xót của Chúa thôi thúc chúng ta bày tỏ lòng thương xót.

bởi Kirsten Holmberg | 

CHÚ GIẢI

Lớn lên dưới sự áp bức của người La Mã và chủ nghĩa luật pháp tôn giáo của các nhà cai trị Y-sơ-ra-ên, sứ đồ Gia-cơ rất xem trọng sự tha thứ và thương xót, là kết quả của mối quan hệ với Đấng Christ.

Bill Crowder

shares