Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 04 năm 2018

67
0
http://aigiangtinlanh.com
Bí Quyết Bình An

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 04 năm 2018

Bí Quyết Bình An

Đọc: II Tê-sa-lô-ni-ca 3:16-18

Cầu xin chính Chúa bình an ban bình an cho anh em trong mọi lúc và bằng mọi cách! Xin Chúa ở với tất cả anh em! II Tê-sa-lô-ni-ca 3:16

Bà Grace là người vô cùng đặc biệt. Khi nghĩ về bà, tâm trí tôi thường xuất hiện một từ, đó là bình an. Vẻ mặt trầm lặng và yên tịnh của bà hiếm khi thay đổi trong suốt sáu tháng tôi biết bà, mặc dù chồng bà mắc căn bệnh hiếm gặp và phải nằm viện.

Khi tôi hỏi bà có bí quyết gì mà luôn bình an như vậy, bà nói: “Đó không phải là bí quyết, mà nhờ vào một Đấng là Chúa Jêsus đang sống trong tôi. Không có cách nào khác để giải thích sự yên tịnh mà tôi cảm nhận được giữa cơn bão tố.”

Bí quyết của sự bình an chính là mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa Jêsus Christ. Ngài là sự bình an của chúng ta. Khi Chúa Jêsus là Cứu Chúa và là Chủ, và khi chúng ta càng trở nên giống Ngài thì chúng ta sẽ có được sự bình an. Những điều như bệnh tật, khó khăn tài chính, hay nguy hiểm có thể xảy ra, nhưng sự bình an ấy tái bảo đảm với chúng ta rằng Chúa nắm giữ sự sống của chúng ta trong tay Ngài (Đa. 5:23), và chúng ta có thể tin cậy rằng mọi sự hiệp lại sẽ mang đến ích lợi cho chúng ta.

Chúng ta đã bao giờ kinh nghiệm sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết chưa? Lòng chúng ta có tin chắc rằng Chúa đang nắm quyền kiểm soát không? Tôi mong ước rằng hôm nay tất cả chúng ta sẽ nói như sứ đồ Phao-lô: “Cầu xin chính Chúa bình an ban bình an cho anh em.” Nguyện chúng ta cảm nhận được sự bình an này “trong mọi lúc và bằng mọi cách” (II Tês. 3:16).

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự bình an của Ngài trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh.
Tin cậy Chúa Jêsus chính là bình an.

bởi Keila Ochoa 

CHÚ GIẢI

Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê là những người đầu tiên chia sẻ tin lành ở thành Tê-sa-lô-ni-ca. Người dân ở đây đã đáp ứng vô cùng tích cực đối với tin lành về ân điển rời rộng trong Đấng Christ (Cv. 17:1-4), nhưng như chúng ta thường thấy, đáp ứng tích cực đối với tin lành thường đi kèm với sự chống đối và bắt bớ (Cv. 17:5-6; I Tês. 1:6; 2:2). Vì vậy, Phao-lô đã buộc phải rời thành Tê-sa-lô-ni-ca sớm hơn dự định (Cv. 17:9-10). Vì lo cho nhóm người mới tin ở đó, ông đã viết hai bức thư đầy thần cảm để gởi cho hội thánh mới ở đó. Khi viết bức thư thứ hai, ông nhấn mạnh đến sự bình an mà chỉ Chúa Jêsus Christ mới có thể ban cho (II Tês. 3:16). Vị sứ đồ này không còn lạ gì với thử thách nữa, tuy vậy ông vẫn tin rằng mọi việc xảy ra trong sự tể trị của Chúa và lòng tin đó khiến ông có sự bình an sâu sắc trong lòng và ông muốn các tín hữu khác cũng kinh nghiệm điều đó. Chúa Bình An là nguồn an nghỉ cho tâm linh của những người tin Ngài.

Dennis Fisher

 

 

shares