Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 05 năm 2018

43
0
Quý Cô Babushka
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 05 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 05 năm 2018

Quý Cô Babushka

Đọc: Công vụ 2:22-36

Cả nhà Y-sơ-ra-ên hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Jêsus nầy, Đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và Đấng Christ. Công vụ 2:36

“Quý Cô Babushka” là một trong những nhân tố bí ẩn xung quanh vụ ám sát Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy vào năm 1963. Xuất hiện trong đoạn phim ghi hình lại sự kiện với chiếc máy quay trên tay, nhưng người ta không thể tìm ra cô. Người phụ nữ bí ẩn này mặc một chiếc áo choàng và đeo khăn quàng cổ (tương tự chiếc khăn trùm đầu babushka của phụ nữ Nga), cho đến nay chưa ai biết được danh tính của cô và cũng chưa ai xem đoạn phim của cô. Trong nhiều thập kỷ, các sử gia và các học giả đã suy đoán rằng nỗi lo sợ đã khiến “Quý Cô Babushka” không dám kể lại câu chuyện mà cô chứng kiến vào ngày tháng Mười Một đen tối đó.

Chúng ta không cần phải phỏng đoán nguyên nhân khiến các môn đồ của Chúa Jêsus đi trốn. Họ run sợ bởi vì những người cầm quyền đã giết Thầy của mình (Gi. 20:19) – họ không dám xuất hiện để công bố những gì mình đã kinh nghiệm. Nhưng rồi Chúa Jêsus đã sống lại từ phần mộ. Chẳng bao lâu sau, Đức Thánh Linh giáng lâm và không gì có thể khiến những môn đồ vốn nhút nhát này im lặng nữa! Trong ngày lễ Ngũ Tuần, một Si-môn Phi-e-rơ đầy năng quyền Thánh Linh đã tuyên bố: “Cả nhà Y-sơ-ra-ên hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Jêsus nầy, Đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và Đấng Christ” (Cv. 2:36).

Cơ hội dạn dĩ để công bố nhân danh Chúa Jêsus không chỉ giới hạn cho những người mạnh dạn hay người được đào tạo về mục vụ. Chính Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta sẽ ban năng lực, giúp chúng ta rao báo tin mừng về Chúa Jêsus. Bằng sức của Ngài, chúng ta có thể can đảm chia sẻ với người khác về Chúa Cứu Thế.

Lạy Chúa, xin ban cho con sự mạnh mẽ và dạn dĩ để chia sẻ về Ngài cho người khác.
Hãy nói về tình yêu lạ lùng của Đấng Christ với những người đang cần nghe.

bởi Bill Crowder 

 

shares