Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 07 năm 2018

21
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 07 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 07 năm 2018

Hằng Chăm Sóc

Đọc: Giê-rê-mi 23:20–24

Đức Giê-hô-va phán tiếp: “Chẳng phải Ta hiện diện mọi nơi, khắp các tầng trời và đất sao?” Giê-rê-mi 23:24

Trước khi con chạy ù ra cửa đi học, tôi hỏi con đã đánh răng chưa. Khi hỏi như vậy, tôi muốn nhắc con về tầm quan trọng của việc nói thật. Con tôi cứ tảng lờ trước lời nhắc nhở nhẹ nhàng của tôi. Cháu còn nửa đùa nửa thật “khuyên” tôi nên lắp máy quay an ninh trong phòng tắm để tôi khỏi phải lo chuyện cháu có đánh răng chưa, còn cháu thì sẽ không bị cám dỗ nói dối nữa.

Mặc dù máy quay an ninh có thể nhắc chúng ta nhớ tuân theo luật, nhưng vẫn có những chỗ để chúng ta ẩn mình hoặc những cách để tránh bị thấy. Dù chúng ta có thể lảng tránh hoặc lừa máy quay an ninh, nhưng sẽ là dại dột nếu chúng ta nghĩ mình có thể trốn khỏi Chúa.

Chúa hỏi: “Ai có thể ẩn mình trong các nơi bí mật để Ta không thấy được chăng?” (Giê. 23:24). Câu hỏi của Ngài ẩn chứa lời khích lệ lẫn lời cảnh báo.

Lời cảnh báo ở đây là chúng ta không thể giấu mình trước Chúa. Chúng ta không thể chạy trốn khỏi Ngài hoặc lừa dối Ngài. Mọi điều chúng ta làm đều được phơi bày trước mắt Ngài.

Và chúng ta cũng được khích lệ rằng dù chúng ta ở trên đất hay trên trời, thì không nơi nào nằm ngoài sự chăm sóc chu đáo của Cha Thiên Thượng. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy cô đơn thì Chúa vẫn đang ở với chúng ta. Dù hôm nay chúng ta đi đâu, mong rằng lẽ thật này sẽ khích lệ chúng ta chọn vâng theo Lời Ngài và được an ủi rằng Ngài hằng chăm nom chúng ta.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài vì không nơi nào con đi đến có thể vượt ra khỏi sự quan tâm trìu mến của Ngài. Con biết rằng Ngài nhìn thấy con, xin giúp con tôn kính Ngài trong mọi lời nói và hành động của mình.
Chúng ta không bao giờ nằm ngoài sự chăm sóc chu đáo của Cha Thiên Thượng.

bởi Lisa M. Samra |

CHÚ GIẢI

Đề tài về sự chăm sóc liên tục của Đức Chúa Trời mà chúng ta thấy trong bài học hôm nay cũng xuất hiện trong các thi thiên. Đa-vít, bị đe dọa bởi những kẻ thù hùng mạnh, đã tìm thấy sự yên ủi và sức mạnh to lớn khi biết rằng Chúa biết mọi điều về ông (Thi. 139:1-6). Ông kinh ngạc khi Đức Chúa Trời toàn tri, toàn năng luôn ở cùng ông. Nhận biết rằng không nơi nào ông đi đến mà nằm ngoài sự chu cấp và bảo vệ của Chúa, Đa-vít khẳng định: “Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?” (c.7). Khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời toàn năng—Đấng biết mọi điều về chúng ta—luôn ở với chúng ta, thì sự nhận biết đó sẽ tác động đến cách chúng ta sống (c.23-24). Trước giả sách Hê-bơ-rơ nói: “Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta phải khai trình” (4:13). Vì vậy, hãy nhanh chóng chạy đến với Ngài để nương náu vì “mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài” (II Sử. 16:9).

Bạn có đang bị những thử thách và rối ren của cuộc đời bủa vây không? Hãy tự nhắc nhở chính mình rằng Chúa biết và Ngài quan tâm đến bạn.

K. T. Sim

shares