Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 08 năm 2018 – Hạnh Phúc Lâu Dài

30
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 08 năm 2018 - Hạnh Phúc Lâu Dài

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 08 năm 2018 – Hạnh Phúc Lâu Dài

Hạnh Phúc Lâu Dài

Đọc: Thi Thiên 34:1-14

Ai là người ham thích sự sống, và ước mong hưởng chuỗi ngày phước lành? Hãy tránh điều ác và làm điều lành. Thi Thiên 34:12, 14

Chúng ta thường nghe nói rằng hạnh phúc đến từ việc được làm những gì mình thích. Tuy nhiên, điều đó không đúng. Triết lý đó chỉ dẫn đến sự trống rỗng, bất an và đau khổ.

Nhà thơ W. H. Auden đã quan sát con người khi họ nỗ lực tìm kiếm một lối thoát qua lạc thú. Ông đã viết về những người đó như sau: “Lạc mất trong rừng sâu / Trẻ con sợ đêm thâu / Nào biết gì hạnh phúc dài lâu.”

Trước giả Thi Thiên là Đa-vít đã hát về phương thuốc cho nỗi sợ hãi và bất hạnh của mình. “Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi” (Thi. 34:4). Hạnh phúc là làm những gì Chúa muốn, đó là sự thật có thể được xác chứng mỗi ngày. Đa-vít viết: “Người nào ngưỡng trông Chúa thì được chiếu sáng” (c.5). Hãy thử đi rồi bạn sẽ thấy. Đó là điều ông muốn nói khi viết: “Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao!” (c.8).

Chúng ta thường nói rằng: “Thấy mới tin.” Đó là cách mà chúng ta nhận biết mọi điều trên thế giới này. Hãy cho tôi thấy bằng chứng thì tôi mới tin. Nhưng Chúa nói ngược lại. Tin thì sẽ thấy. “Hãy nếm thử rồi bạn sẽ thấy.”

Hãy tin lời Chúa phán. Hãy làm theo điều Ngài bảo thì bạn sẽ thấy. Ngài sẽ ban cho bạn ân điển để làm điều đúng và còn hơn thế nữa: Ngài sẽ ban cho bạn chính Ngài – là nguồn của mọi điều tốt lành, nhờ đó bạn sẽ có hạnh phúc lâu dài.

Lạy Chúa, đôi khi chúng con cần phải cầu nguyện đơn sơ rằng: “Con tin. Xin Chúa giúp cho sự không tin của con.” Hôm nay, xin giúp chúng con tin cậy Ngài bằng cách làm theo những gì Ngài phán dạy.
Hạnh phúc là làm điều đúng.

bởi David H. Roper 

CHÚ GIẢI

Trong Thi thiên 34:14, Đa-vít kêu gọi chúng ta “tránh điều ác và làm điều lành.” Điều lành là điều gì? Mi-chê 6:8 nói rằng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy điều gì là thiện lành: “Làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời”. Nhưng trong một thi thiên khác, Đa-vít nói: “Chẳng có ai làm điều lành” (14:1-3)! Vậy làm sao có thể thiện lành được? Đa-vít đưa ra gợi ý trong một thi thiên khác: “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành” (37:3). Làm điều lành được gắn liền với việc tin cậy Chúa. Trong Tân Ước, chúng ta thấy hết lần này đến lần khác rằng việc làm lành phụ thuộc vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus. Chúa Jêsus trang bị cho chúng ta để làm điều lành và sau đó tạo ra điều tốt lành trong chúng ta qua Thánh Linh (Hê. 13:20-21; Ga. 5:16-25).

Chúa đang kêu gọi bạn làm điều lành nào bằng sức của Ngài?

Alyson Kieda

 

shares