Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 09 năm 2018 – Nghe Lời Anh

25
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 09 năm 2018 – Nghe Lời Anh

Nghe Lời Anh

Đọc: Ma-thi-ơ 18:15-20

Ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che lấp vô số tội lỗi. Gia-cơ 5:20

 

“Em phải nghe lời anh, anh là anh của em!” Đó là lời của một người anh sống gần nhà tôi, anh đang lo lắng cho đứa em trai đã chuyển đi sống ở xa, khiến anh không thể nào yên tâm được. Rõ ràng người anh có thể phán đoán điều gì là tốt nhất cho người em trong tình huống này.

Bao nhiêu người trong chúng ta đã từng cãi lại lời khuyên khôn ngoan của anh chị mình? Nếu bạn đã từng gánh chịu hậu quả vì không nghe theo lời khuyên của người trưởng thành hơn, thì bạn không phải là người duy nhất.

Là những người tin Chúa Jêsus, một trong những nguồn trợ giúp lớn nhất mà chúng ta có được là gia đình đức tin – những người có mối liên hệ về thuộc linh vì có cùng một đức tin nơi Chúa. Gia đình này bao gồm những người nam, người nữ trưởng thành, yêu kính Chúa và yêu thương nhau. Giống như người em sống gần nhà tôi, đôi khi chúng ta cần một lời nhắc nhở hoặc quở trách để trở lại con đường đúng. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta có lỗi với ai đó hoặc ai đó có lỗi với chúng ta. Làm điều đúng có thể không dễ dàng. Nhưng lời của Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 18:15-20 cho chúng ta biết phải làm gì khi có sự tổn thương xảy ra trong gia đình thuộc linh của chúng ta.

Cảm ơn Cha Thiên Thượng đầy nhân từ đã đặt để nhiều người trong cuộc đời chúng ta để giúp chúng ta tôn kính Chúa và tôn trọng người khác. Và khi chúng ta biết lắng nghe thì mối quan hệ trong gia đình đức tin sẽ trở nên tốt đẹp hơn (c.15).

Cha ơi, con cảm ơn Ngài đã cho chúng con được ở trong gia đình của Ngài. Xin giúp chúng con học hỏi và tăng trưởng qua những lời khuyên khôn ngoan và đời sống tin kính của những tín hữu trưởng thành.
Càng nghe lời khuyên của những tín hữu trưởng thành, chúng ta càng trở nên khôn ngoan.

bởi Arthur Jackson 

CHÚ GIẢI

Chủ đề của phần Kinh Thánh hôm nay nhấn mạnh rằng hội thánh không chỉ là một tổ chức xã hội, mà là một gia đình thuộc linh. Ý tưởng gọi ai đó là “anh em” khi giải quyết vấn đề tội lỗi cho thấy thực tế của khái niệm gia đình này. Tinh thần chịu dạy dỗ được chứng tỏ qua việc lắng nghe những người trưởng thành hơn là khởi đầu cho sự tăng trưởng trong cộng đồng. Sách Châm ngôn khích lệ chúng ta: “Hãy nghe lời khuyên và đón nhận sự giáo huấn, để cuối cùng, con được khôn ngoan” (Châm. 19:20). Việc lắng nghe lời khuyên dạy của những tín hữu kinh nghiệm hơn và luôn có tinh thần chịu dạy dỗ sẽ góp phần lớn trong việc duy trì sự hòa thuận trong thân thể của Đấng Christ.

Bạn cần lắng nghe lời ai để có thể tăng trưởng về thuộc linh?

Dennis Fisher

 

shares