Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 1 năm 2018

33
0
http://baigiangtinlanh.com
Đáp Ứng Bằng Tình Yêu

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 1 năm 2018

Đáp Ứng Bằng Tình Yêu

Đọc: I Giăng 3:16-24

Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. I Giăng 3:18

Ngày 21 tháng 8 năm 2016, Carissa đã đăng những bức ảnh về một cơn lũ kinh hoàng tại bang Louisiana lên mạng xã hội. Buổi sáng hôm sau, cô chia sẻ bài viết của một người trong vùng lũ xin cứu trợ. Năm tiếng sau đó, vợ chồng cô kêu gọi mọi người cùng mình đi một quãng đường hơn 1.600 km để thực hiện việc cứu trợ. Chưa đầy hai mươi bốn tiếng sau, mười ba người đã lên đường phục vụ những người chịu thiệt hại nặng nề về nhà cửa.

Điều gì thúc đẩy những người đó bỏ lại mọi thứ và lái xe mười bảy tiếng để đến dọn dẹp đống đổ nát và đem lại hy vọng cho một nơi mà họ chưa từng đến? Đó là tình yêu thương.

Hãy suy nghĩ về câu Kinh Thánh này, đây là câu mà Carissa đã đăng lên cùng với lời kêu gọi cứu trợ: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều ấy” (Thi. 37:5). Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa, ra đi cứu giúp người khác. Sứ đồ Giăng đã nói: “Nếu ai… thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?” (I Gi. 3:17). Có thể đó là một nhiệm vụ làm chúng ta nản chí – nhưng chúng ta có lời hứa giúp sức của Chúa khi “làm điều đẹp lòng Ngài” (c.22).

Khi nhìn thấy nhu cầu, chúng ta có thể tôn cao danh Chúa bằng cách sẵn sàng đáp ứng bằng tình yêu thương trước điều mà chúng ta cảm nhận Chúa muốn mình làm cho người khác.

Lạy Chúa, xin mở mắt con để nhìn thấy nhu cầu của người khác, xin ban cho con tấm lòng rộng mở đối với họ và đôi tay biết san sẻ để giúp đỡ họ trong lúc có cần.
Chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa khi sẵn sàng giúp đỡ người khác; Chúng ta bày tỏ sức mạnh của Ngài khi gánh lấy trách nhiệm mà Ngài giao phó.

bởi Dave Branon |

CHÚ GIẢI

Giống như sứ đồ Giăng trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, sứ đồ Gia-cơ kêu gọi chúng ta hành động, ông nói rằng ao ước giúp đỡ người khác xuất phát từ đức tin: “Nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không?” (Gia. 2:14). Nếu chúng ta nói với những người đang thiếu thốn rằng: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,” nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết” (c.15-17). Sứ đồ Giăng lặp lại: “Nếu ai… thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?” (I Giăng 3:17). Hành động nhân từ xuất phát từ đức tin và chính tình yêu của Chúa thêm năng lực cho chúng ta để bày tỏ lòng nhân từ với người khác.

Chúa đang kêu gọi bạn giúp đỡ một người nào đó bằng cách nào?

Alyson Kieda

shares