Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 12 năm 2017

57
0
http://baigiangtinlanh.com
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 12 năm 2017

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đọc: Ma-thi-ơ 1:18–23

Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên. Ma-thi-ơ 1:23

“Đấng Christ ở cùng tôi, Đấng Christ ở trước tôi, Đấng Christ ở sau tôi, Đấng Christ ở trong tôi, Đấng Christ ở dưới tôi, Đấng Christ ở trên tôi, Đấng Christ bên phải tôi, Đấng Christ bên trái tôi…” Lời bài thánh ca cảm động nầy, được sáng tác bởi một Cơ Đốc nhân người Xen-tơ là Thánh Patrick, lời ấy vang vọng trong tâm trí tôi khi tôi đọc phần ký thuật của Ma-thi-ơ về sự giáng sinh của Chúa Jêsus. Những lời ấy như một cái ôm ấm áp, nhắc nhở rằng tôi không bao giờ cô đơn.

Phần ký thuật của Ma-thi-ơ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ngự giữa dân Ngài là lẽ thật trọng tâm của lễ Giáng Sinh. Khi trích dẫn lời tiên tri của Ê-sai về một con trẻ sẽ được đặt tên là Em-ma-nu-ên, nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ê-sai 7:14), Ma-thi-ơ chỉ rõ sự ứng nghiệm của lời tiên tri đó – Chúa Jêsus, Đấng được sinh ra bởi quyền năng của Thánh Linh để làm Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chân lý đó quan trọng đến nỗi Ma-thi-ơ bắt đầu và kết thúc sách Phúc Âm của ông bằng điều đó, và kết luận bằng lời của Chúa Jêsus phán cùng các môn đồ: “Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (Mat. 28:20).

Những lời ca cảm động của Thánh Patrick nhắc tôi rằng Đấng Christ luôn ở cùng các tín hữu thông qua Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng họ. Khi lo lắng hay sợ hãi, tôi có thể nắm chặt lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ tôi. Khi không ngủ được, tôi có thể cầu xin Ngài ban cho tôi sự bình an. Khi tôi hân hoan và tràn đầy niềm vui, tôi có thể tạ ơn Ngài vì công việc nhân từ của Ngài trong cuộc đời tôi.

Chúa Jêsus là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Lạy Cha, tạ ơn Ngài đã sai Con Ngài đến làm Đức Chúa Trời ở cùng chúng con. Nguyện chúng con kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trong ngày hôm nay.
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời trở thành Nhục Thể tại Bết-lê-hem.

bởi  Amy Boucher Pye |

CHÚ GIẢI

Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng Giô-sép cảm thấy thế nào khi biết người vợ hứa của mình đang mang thai. Nhưng trong một giấc mơ, ông được báo tin rằng đứa con mà Ma-ri đang mang thai là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Với tấm lòng vâng phục trước sự bày tỏ của Chúa, Giô-sép đã cưới Ma-ri làm vợ nhưng không hề ăn ở với bà cho đến khi bà sinh con.

Cha, Con và Thánh Linh đều đã dự phần vào công tác cứu chuộc chúng ta. Đức Chúa Trời mang lấy hình hài con người và đến thế gian để ở giữa vòng chúng ta. Chúa Jêsus được hoài thai bởi Đức Thánh Linh và hiện giờ Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta (I Phi. 1:11; Ga-la-ti 4:6; I Cô. 6:19).

Bạn được khích lệ thế nào khi nhận biết Đấng Christ đang hiện diện trong đời sống bạn thông qua công tác của Đức Thánh Linh?

shares