Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 23...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 23 tháng 2 năm 2017

45
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh Hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 23 tháng 2 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Chúng tôi cũng sẽ mail xin phép, nhưng nếu không được phép tiếp tục thì chúng tôi sẽ không copy nữa, quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Vươn Tới

Đọc: Phi-líp 3:12-21 |
12 Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. 13 Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14 nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 15 Vậy,hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. 16 Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào,thì chúng ta phải đồng đi vậy.
17 Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi,lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi.(n) 18 Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. 19 Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. 20 Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, 21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.
[Tôi] vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus. Phi-líp 3:14

Một trong những chương trình Tivi yêu thích của tôi là chương trình Cuộc đua Kỳ thú. Trong show truyền hình thực tế này, mười cặp đôi được cử đi nước ngoài, ở đó họ phải thi đua với nhau bằng cách đi tàu lửa, xe buýt, xe taxi, xe đạp và đi bộ, từ điểm này đến điểm khác để nhận được chỉ dẫn cho thách thức kế tiếp. Mục tiêu là mỗi cặp phải đến được đích đã đề ra trước các cặp khác, và giải thưởng là một triệu đô-la.

Sứ đồ Phao-lô so sánh cuộc sống Cơ Đốc nhân với một cuộc đua và tự nhận rằng ông vẫn chưa đến đích. Ông nói: “Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 3:13-14). Phao-lô không nhìn lại phía sau và để cho thất bại trong quá khứ trì kéo ông lại bằng mặc cảm tội lỗi, ông cũng không cho những thành công trong hiện tại khiến ông tự mãn. Ông bươn tới mục tiêu trở nên ngày càng giống Chúa Jêsus hơn.

Chúng ta cũng đang chạy trên cuộc đua như vậy. Bất chấp những thất bại hay thành công trong quá khứ, chúng ta hãy cứ bươn tới mục tiêu cuối cùng là trở nên giống Chúa Jêsus hơn. Chúng ta không chạy đua vì phần thưởng trần thế, nhưng vì phần thưởng tối thượng đó là được vui hưởng Chúa mãi mãi.

Đọc Phi-líp 4:11-13. Làm thế nào chúng ta có thể bươn tới niềm hy vọng tương lai? Xin đọc Hê-bơ-rơ 12:1-2. Một vài điều cụ thể chúng ta phải làm để tiếp tục bươn tới và bền lòng là gì?
Đừng bao giờ từ bỏ sứ mạng theo đuổi Chúa.
CHÚ GIẢI: Phi-líp chương 3 mô tả sự quân bình cần có khi đối diện với những khó khăn trong đời sống theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô dùng những thuật ngữ trong môn thể thao điền kinh để miêu tả hành trình đức tin của chúng ta. Phao-lô khuyên chúng ta đừng nhìn về quá khứ để thấy rằng mình không trọn vẹn, nhưng luôn ghi nhớ rằng bươn lên phía trước để tiến về đích mới thật sự là tất cả. Chỉ có ân điển của Chúa mới có thể giúp chúng ta trở nên những người hoàn tất cuộc đua cách mạnh mẽ trong đời sống theo Chúa.
Ngoài ra trên web httlvn.org của Tổng Liên Hội cũng có phần Lời sống hằng ngày. Xin quý vị cùng nghe.
shares