Home Bài giảng Video Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 03 năm 2018

57
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hàng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 03 năm 2018

Sức Mạnh Của Sự Làm Gương

Đọc: II Ti-mô-thê 3:10-17

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính. II Ti-mô-thê 3:16

Mọi nỗ lực để sửa chữa vật dụng trong nhà thường dẫn đến chuyện tôi phải trả tiền thuê người khắc phục những thiệt hại mà tôi gây ra trong lúc cố gắng sửa chữa món đồ bị hư. Nhưng gần đây, tôi đã sửa thành công một món đồ gia dụng nhờ xem đoạn phim hướng dẫn trên YouTube về cách sửa món đồ đó từng bước.

Phao-lô là tấm gương mạnh mẽ cho người học trò trẻ Ti-mô-thê, người đã đi cùng ông và quan sát những điều ông làm. Từ nhà tù La Mã, Phao-lô viết: “Về phần con, con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách cư xử, mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, lòng kiên định của ta; cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau” (II Tim. 3:10-11). Ngoài ra, ông còn khích lệ Ti-mô-thê “giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với ai, và từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh” (c.14-15).

Cuộc đời Phao-lô đã chứng minh rằng chúng ta phải xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng vững chắc là Lời Chúa. Ông nhắc nhở Ti-mô-thê rằng Kinh Thánh là năng quyền, là nguồn lực Chúa ban để dạy và hướng dẫn những ai muốn bước theo Đấng Christ.

Khi chúng ta cảm ơn Chúa về những người đã giúp mình tăng trưởng trong đức tin, chúng ta cũng được thách thức để noi gương họ, sống bày tỏ lẽ thật mà chúng ta dạy dỗ và khích lệ người khác.

Đó chính là sức mạnh của sự làm gương.

Lạy Chúa, giống như nhiều người đã bày tỏ lẽ thật của Ngài cho chúng con, xin giúp chúng con cũng bày tỏ cho người khác nữa.
Chúng ta được kêu gọi để sống theo Lời Chúa khi dạy và khích lệ người khác.

bởi David McCasland 

CHÚ GIẢI

Qua Lời ban sự sống của Đức Chúa Trời, con người đã biết về công tác cứu chuộc của Đấng Christ và quyền năng biến đổi tấm lòng tội lỗi thành tấm lòng ngay thẳng (II Ti. 3:14-17). Kinh Thánh được “Đức Chúa Trời cảm thúc” và là nguồn mạch đem đến sự chữa lành tâm linh. Vì là lời ban sự sống nên Kinh Thánh “có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính” (c.16). Mục đích của sự mặc khải thiên thượng này là khiến chúng ta trở nên trọn vẹn, trang bị chúng ta để sống tin kính và kết quả.

Làm thế nào để bạn dạy và khích lệ người khác xây dựng cuộc đời mình trên Lời Chúa?

Dennis Fisher

shares