http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống Hằng Ngày – Ngày 24 tháng 03 năm 2019 – Ca Hát Trong Thánh Linh

Ca Hát Trong Thánh Linh

Kinh Thánh nền tảng
II Sử Ký 5:7-14; Ê-phê-sô 5:18-19

  • Chúng ta đến với Chúa với tinh thần nào? Giữ lễ, vì người này người kia hay thật tận đáy lòng chúng ta muốn tìm kiếm Chúa.
  • Chúng ta thờ phượng Chúa, dâng hiến cho Chúa bằng thái độ như thế nào, có hết lòng hết sức hay chưa? Điều gì đang cản trở chúng ta?

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=F1r96y_8IvE