Home Bài giảng Video Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 04 năm 2018

49
0
Kinh Thánh hàng ngày
Chốn Đợi Chờ

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 04 năm 2018

Chốn Đợi Chờ

Đọc: Thi Thiên 70

Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Thi Thiên 37:7

“Chờ cá đớp mồi, chờ gió lên để thả diều, chờ đến tối thứ Sáu… Tất cả mọi người đều chờ đợi” – Tiến sĩ Seuss, tác giả của nhiều quyển sách thiếu nhi đã nói như vậy.

Phần lớn đời người là chờ đợi, nhưng Chúa lại không bao giờ vội vàng, hay dường như thế. Có một câu châm ngôn xưa nhưng vẫn còn giá trị đã nói rằng: “Chúa có thời điểm của Ngài cũng như sự trì hoãn của Ngài.” Vì thế, chúng ta chờ đợi.

Chờ đợi là việc khó. Chúng ta nghịch ngón tay, liên tục đổi chân, kìm nén những cái ngáp, thốt ra những tiếng thở dài và bứt rứt khó chịu trong lòng. Tại sao tôi phải sống với con người khó chịu này, công việc buồn tẻ này, cách cư xử xấu hổ này, bệnh tật này, mà chúng lại không chịu biến mất? Vì sao Chúa không can thiệp?

Câu trả lời của Chúa là: “Con hãy chờ và xem điều Ta sẽ làm.”

Chờ đợi là một trong những người thầy tốt nhất của cuộc sống vì qua đó chúng ta học được đức tính… chờ đợi – chờ đợi Chúa hành động trong chúng ta và cho chúng ta. Chính nhờ sự chờ đợi mà chúng ta sẽ phát triển tính chịu đựng, lòng tin cậy vào tình yêu và sự nhân từ của Chúa, ngay cả khi mọi thứ không theo ý mình (Thi. 70:5).

Nhưng chờ đợi không phải là sự cam chịu đầy buồn thảm và bực bội. Chúng ta có thể “vui vẻ nơi Chúa” trong lúc chờ đợi (c.4). Chúng ta chờ đợi trong hy vọng vì biết rằng Chúa sẽ giải cứu chúng ta đúng thời điểm dù là trong đời này hay đời sau. Chúa không bao giờ vội vã, nhưng Ngài luôn đúng giờ.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài. Xin giúp chúng con tận dụng thời gian chờ đợi của mình để tin cậy và hầu việc Ngài.
Chúa luôn ở với chúng ta trong lúc chờ đợi.

bởi David H. Roper 

CHÚ GIẢI

Đa vít đã viết Thi Thiên 70 (một bài ca than van) từ chốn đợi chờ. Ông chờ đợi Chúa giải cứu mình khỏi “những kẻ tìm hại mạng sống [ông]” và “những kẻ vui vẻ về sự thiệt hại của [ông]” (c.1-2). Chúng ta không biết bối cảnh và hoàn cảnh cụ thể của bài ca than van này, nhưng nó được viết trong những năm mà Đa-vít chạy trốn Vua Sau-lơ và người của vua đang tìm cách giết ông (I Sam. 19:1-2, 11; 20:30-33; 21:10-15; 23:15). Đa-vít cũng chờ đợi nhiều năm mới lên ngôi cai trị Y-sơ-ra-ên, dù tiên tri Sa-mu-ên đã xức dầu cho ông làm vua lúc ông còn chăn chiên cho cha mình (ông là con trai út của Gie-sê) và Sau-lơ vẫn còn đang trị vì (16:1-13). Chúng ta thấy Thi Thiên 70 được trình bày lại trong Thi Thiên 40:11-17 (bằng lời thơ hơi khác). Dù Đa-vít phải chờ đợi sự giải cứu và chịu nhiều gian khổ, ông vẫn có thể thốt lên từ tấm lòng: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại!” (40:16; 70:4) và “Chúa là Đấng giúp đỡ và giải cứu con” (40:17; 70:5).

Bạn đã kinh nghiệm việc kêu cầu Chúa và mong mỏi Chúa giải cứu khỏi một hoàn cảnh khó khăn thế nào? Làm thế nào để bạn có thể ca ngợi Ngài trong lúc chờ đợi?

Alyson Kieda

 

shares