Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 05 năm 2018

39
0
http://baigiangtinlanh.com
Trằn Trọc

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 05 năm 2018

Trằn Trọc

Đọc: Thi Thiên 4

Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ nằm và ngủ bình yên; vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được sống an lành. Thi Thiên 4:8

Điều gì khiến ban đêm bạn không ngủ được? Gần đây tôi bị mất ngủ, trằn trọc trên giường, cố tìm giải pháp cho một vấn đề. Rồi tôi lại bực mình vì không ngủ nghỉ đủ để có sức đối diện với những thách thức của ngày hôm sau!

Đây là điều khá quen thuộc phải không? Những mối quan hệ trục trặc, tương lai bấp bênh, hay là vấn đề gì đi nữa – tất cả chúng ta đều có lúc đầu hàng sự lo lắng.

Vua Đa-vít rõ ràng đang gặp cảnh đau buồn khi ông viết Thi Thiên 4. Người ta đang hủy hoại danh tiếng của ông bằng những lời buộc tội vô căn cứ (c.2). Và một số người chất vấn khả năng cai trị của ông (c.6). Có lẽ vua Đa-vít đã cảm thấy tức giận vì bị đối xử bất công. Chắc chắn ông đã trải qua những đêm lo âu về điều đó. Tuy nhiên, chúng ta đọc được những lời lạ lùng này: “Con sẽ nằm và ngủ bình yên” (c.8).

Charles Spurgeon giải thích câu 8 rất hay: “Khi nằm xuống như vậy… [Đa-vít] đã phó thác mình hoàn toàn; ông đã trao phó cách trọn vẹn, vì ông ngủ mà chẳng lo lắng gì; tại đây có một sự tin cậy trọn vẹn.” Điều gì đã dẫn đến sự tin cậy này? Từ đầu, vua Đa-vít đã tin rằng Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của ông (c.3). Và ông chắc chắn rằng vì Chúa đã yêu thương ông nên Ngài sẽ đáp ứng những nhu cầu của ông.

Nguyện Chúa giúp chúng ta an nghỉ trong quyền năng và sự hiện diện của Ngài khi những lo lắng đe dọa chúng ta. Chúng ta có thể “nằm và ngủ” trong cánh tay yêu thương và tể trị của Ngài.

Lạy Cha, cảm ơn Ngài đã lắng nghe khi con kêu cầu. Con xin trao mọi lo lắng cho Ngài và an nghỉ trong quyền năng và sự hiện diện của Ngài.
Chúng ta có thể trao phó mọi lo lắng cho Đấng hoàn toàn đáng tin cậy.

bởi Poh Fang Chia |

CHÚ GIẢI

Lòng tin chắc của Đa-vít nơi sự chăm sóc của Chúa là nguồn năng lực giúp ông an nghỉ, và chủ đề an nghỉ này xuất hiện trong khắp các thi thiên. Trong Thi thiên 46:10, trước giả nói: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời.” Cụm từ yên lặng có thể được dịch là “nghỉ ngơi.” Như thể Chúa đang khuyên trước giả thi thiên rằng: “Ta sẽ lo liệu. Con cứ nghỉ ngơi đi.” Trong thi thiên nói về Đấng chăn giữ, Đa-vít nhắc nhở chúng ta: “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh” (Thi. 23:2). Thật là một bức tranh tuyệt vời về sự yên nghỉ – và nguồn gốc của sự an nghỉ đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta hết lòng tin cậy. Điều này khiến một trước giả thi thiên đã chia sẻ: “Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi” (Thi. 116:7). Sự an nghỉ của chúng ta liên quan trực tiếp đến lòng tin nơi tình yêu, sự chăm sóc và sự quan tâm của Cha Thiên Thượng đối với mình. Vì vậy, trong những lúc lo lắng và căng thẳng, con cái Đức Chúa Trời có thể chạy đến với Cha Thiên Thượng và biết rằng Ngài đã lo liệu. Chúng ta có thể an nghỉ!

Chúng ta có thể phó thác điều gì vào sự chăm sóc của Chúa?

Bill Crowder

shares