Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 09 năm 2018 – Bước theo đường lối Chúa

40
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 09 năm 2018 - Bước theo đường lối Chúa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 09 năm 2018 – Bước theo đường lối Chúa

Bước Theo Đường Lối Chúa

Đọc: Ê-sai 30:15-21

Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: “Nầy là đường đây, hãy noi theo!” Ê-sai 30:21

“Chúng ta đi đường này”, tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai con trai để hướng cháu đi theo mẹ và các chị đang đi trước ở giữa chỗ đông người. Tôi đã phải làm việc này liên tục vì khu vui chơi mà gia đình tôi đến hôm đó rất đông người. Cậu bé mệt mỏi và dễ bị mất phương hướng. Sao cháu không đi theo các chị nhỉ? Tôi tự hỏi.

Rồi suy nghĩ này đánh động lòng tôi: Biết bao lần tôi cũng như vậy! Biết bao lần tôi đã xây bỏ việc bước đi với Chúa trong sự vâng phục, tôi bị mê muội bởi những cám dỗ theo đuổi điều mình muốn thay vì tìm kiếm đường lối Ngài.

Hãy suy nghĩ những lời Chúa phán với dân Y-sơ-ra-ên qua tiên tri Ê-sai: “Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: “Nầy là đường đây, hãy noi theo!” (Ês. 30:21). Ở phần trước của chương này, Chúa quở trách dân Ngài vì sự nổi loạn của họ. Nhưng nếu họ nương cậy nơi sức lực của Ngài thay vì sức riêng (c.15), thì Ngài hứa sẽ bày tỏ lòng nhân từ và thương xót của Ngài đối với họ (c.18).

Một cách mà Chúa bày tỏ lòng nhân từ của Ngài là hứa sẽ hướng dẫn chúng ta qua Đức Thánh Linh. Điều đó xảy ra khi chúng ta trò chuyện với Ngài về những ước muốn của mình và xin Ngài bày tỏ điều Ngài muốn dành cho chúng ta. Tôi biết ơn Chúa vì Ngài đã kiên nhẫn hướng dẫn chúng ta từng ngày, từng bước khi chúng ta tin cậy Ngài và lắng nghe tiếng Ngài.

Cha ôi, Ngài đã hứa sẽ hướng dẫn chúng con qua những thăng trầm và trong những quyết định mà chúng con đối diện trong đời. Xin giúp chúng con tin cậy và bước theo Ngài, cũng như hết lòng lắng nghe lời chỉ dẫn của Ngài.
Chúa kiên nhẫn hướng dẫn khi chúng ta tin cậy và lắng nghe tiếng Ngài.

bởi Adam Holz | 

CHÚ GIẢI

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho biết một chiến binh A-si-ri đe dọa sẽ xâm chiếm cả Y-sơ-ra-ên. Nhưng thay vì tin cậy Chúa sẽ giải cứu họ, Giu-đa lại quay sang Ai Cập để nhờ giúp đỡ. Rõ ràng Chúa cấm các vua Y-sơ-ra-ên tin cậy vào bất kỳ điều gì khác để tìm sự giải cứu ngoài Ngài (Phục. 17:16). Tiên tri Ê-sai đã cảnh báo rằng thật vô ích khi nhờ cậy Ai Cập thay vì Chúa (Ês. 30:1-19; 31:1). Trước giả thi thiên cũng cảnh báo về sự vô ích khi đặt lòng tin vào một điều gì khác ngoài Chúa: “Chẳng có vua nào nhờ binh đông mà được giải cứu… Nhờ ngựa để được cứu là vô ích; uy lực của nó cũng chẳng giải cứu được ai” (Thi. 33:16-17).

Bạn có từng đặt niềm tin vào điều gì đó khác ngoài Chúa?

K. T. Sim

shares