Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 12 năm 2017

41
0
http://baigiangtinlanh.com
Niềm Hy Vọng Vỡ Oà

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 12 năm 2017

Niềm Hy Vọng Vỡ Oà

Đọc: Lu-ca 2:11–20

Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Mê-si-a, là Chúa đã được sinh ra. Lu-ca 2:11

Reginald Fessenden đã làm việc suốt nhiều năm để hoàn thành phương tiện liên lạc vô tuyến. Các nhà khoa học khác nhận thấy ý tưởng của ông mang tính cực đoan, không chính thống và không tin ông sẽ thành công. Nhưng ông nói rằng vào ngày 24 tháng Mười Hai năm 1906, ông đã trở thành người đầu tiên chơi nhạc trên sóng vô tuyến.

Fessenden ký hợp đồng với một công ty bán trái cây để lắp đặt những hệ thống vô tuyến trên khoảng một chục chiếc tàu nhằm trao đổi thông tin về việc thu hoạch và tiếp thị chuối. Vào Đêm Giáng Sinh năm đó, Fessenden nói ông đã bảo các nhân viên điều hành hệ thống vô tuyến trên tất cả tàu thuyền phải chú ý. Đúng 9 giờ, họ đã nghe tiếng nói của ông.

Người ta thuật lại rằng ông đã mở một đĩa nhạc ô-pê-ra, sau đó ông lấy cây vĩ cầm ra đàn bài “Đêm Thánh” và đàn hát cho đến câu cuối. Cuối cùng, ông nói lời chúc mừng Giáng Sinh và đọc Lu-ca chương 2 nói về câu chuyện thiên sứ báo tin cho những người chăn chiên ở Bết-lê-hem biết sự ra đời của một Đấng Cứu Thế.

Những người chăn ở Bết-lê-hem hơn hai ngàn năm trước và cả những thủy thủ trên những chiếc tàu của Liên Hiệp Công Ty Trái Cây vào năm 1906 đều nghe một sứ điệp hy vọng đầy bất ngờ vào một đêm tăm tối. Ngày nay, Chúa vẫn còn phán cùng chúng ta sứ điệp hy vọng ấy. Một Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta – Đấng Christ là Chúa! (Luca 2:11). Chúng ta có thể hòa lòng cùng muôn vàn thiên binh và tín hữu trải qua các thời đại để đáp lại: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!” (c.14).

Lạy Đức Chúa Trời, chúng con dâng vinh quang cho Ngài và tạ ơn Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Jêsus Christ đến để làm Cứu Chúa của chúng con!
Không có Đấng Christ thì không có hy vọng. Charles Spurgeon

bởi  Amy Peterson |

CHÚ GIẢI

Câu chuyện Lu-ca ký thuật về sự ra đời của Đấng Christ là một lối trình bày những điều tương phản. Chúng ta được giới thiệu về Con Đức Chúa Trời trong hình hài một em bé sơ sinh yếu ớt, trong khi những kẻ cai trị thế giới đầy quyền lực đang thực hiện công việc của họ để đưa gia đình của Ngài đến thành Đa-vít. Có lẽ những người chăn chiên đang canh giữ bầy chiên vốn được dùng trong hệ thống dâng tế lễ ở đền thờ Giê-ru-sa-lem. Mặc dù họ bị những giới chức tôn giáo đương thời xem là ô uế, nhưng họ được mời bước vào sự hiện diện của Con Sinh Tế cao cả nhất. Từ chốn hèn hạ nhất đến chốn cao vời nhất và ở giữa hai chốn đó, những sự tương phản này khởi đầu cho hành trình Đức Chúa Con từ chốn cao cả nhất đã trở thành Chiên Con của Đức Chúa Trời.

Việc Chúa Jêsus giáng sinh đã chạm đến tấm lòng của bạn thế nào?

shares