Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 24...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 24 tháng 3 năm 2017

77
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 24 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc

Gương Mặt Diệu Kỳ

Đọc: I Sử ký 16:8-27 |

Hãy tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn! I Sử ký 16:11

Đứa con trai bốn tuổi của tôi luôn có những câu hỏi thắc mắc và nói liên hồi. Tôi thích nói chuyện với cháu, nhưng cháu hình thành thói quen đáng tiếc là nói chuyện với tôi ngay cả khi quay lưng. Tôi thường nói: “Mẹ không nghe thấy con nói – hãy nhìn mẹ khi con nói chuyện.”

Đôi khi, tôi nghĩ Chúa cũng muốn nói như vậy với chúng ta – không phải bởi vì Ngài không thể nghe được, nhưng vì có thể chúng ta có khuynh hướng nói chuyện với Ngài mà không thật sự “nhìn” Ngài. Chúng ta cầu nguyện, nhưng vẫn còn nghĩ tới những câu hỏi và tập trung vào chính mình, quên mất thuộc tính của Đấng mà chúng ta đang cầu nguyện. Giống như con trai tôi, chúng ta thường hỏi mà không chú ý đến người mà mình đang nói chuyện.

Nhiều mối lo âu sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu chúng ta nhắc nhở mình về Đức Chúa Trời, Ngài là ai và Ngài đã làm gì. Chỉ cần tập trung, chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi bởi những điều chúng ta biết về Ngài: Đấng yêu thương, tha thứ, tể trị và đầy ân điển.

Tác giả Thi thiên tin rằng chúng ta phải tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn (Thi. 105:4). Khi Đa-vít bổ nhiệm những người lãnh đạo lo việc thờ phượng và cầu nguyện, ông khích lệ dân sự ngợi khen thuộc tính của Đức Chúa Trời và kể những câu chuyện về sự thành tín của Ngài trong quá khứ (I Sử 16:8-27).

Khi hướng mắt mình nhìn gương mặt diệu kỳ của Chúa, chúng ta có thể tìm thấy sức lực và sự an ủi có thể khiến mình vững vàng giữa những thắc mắc không lời đáp.

Lạy Chúa, xin ánh sáng mặt Ngài chiếu trên chúng con.
Tìm kiếm mặt Chúa có thể khiến đức tin vững mạnh.
CHÚ GIẢI: Người Y-sơ-ra-ên thờ phượng Chúa xung quanh hòm giao ước. Để kỷ niệm việc hòm giao ước được đem về, Đa-vít đã sáng tác một bài hát thờ phượng cho dịp này. Bài ca này chúc tụng quyền năng của Chúa và ca ngợi sự hiện diện của Ngài. Đa-vít kêu gọi dân chúng hãy “tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn” (1 Sử. 16:11), kính sợ Ngài và thờ phượng Ngài (c. 25, 29–30). Việc “tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn” có ý nghĩa gì đối với bạn?

 

 

shares