Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 24...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 24 tháng 5 năm 2017

51
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 24 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Bản Sao

Đọc: 2 Cô-rinh-tô 3:17–4:2 |

Tất cả chúng ta… được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh. 2 Cô-rinh-tô 3:18

Người ta thường nói rằng chúng ta luôn có một bản sao của chính mình. Cả hai đều rất giống nhau. Có những người không có mối liên hệ gì với chúng ta nhưng lại trông rất giống chúng ta.

Bản sao của tôi là một ngôi sao trong làng âm nhạc. Khi tôi đến dự một buổi biểu diễn của anh, những người hâm mộ của anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi trong giờ nghỉ giải lao. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng không phải là James Taylor khi xét về giọng hát và cách chơi đàn ghi-ta. Chúng tôi chỉ trông giống nhau mà thôi.

Bạn giống ai? Khi suy nghĩ về điều này, hãy suy gẫm phần Kinh Thánh trong 2 Cô-rinh-tô 3:18, khi sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng chúng ta “được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài.” Khi chúng ta tìm cách làm vinh hiển danh Chúa qua đời sống mình, thì một trong những mục tiêu của chúng ta phải là mặc lấy hình ảnh của chính Ngài. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta phải để râu và đi giày xăng-đan — nhưng có nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta bày tỏ những đặc tánh giống như Đấng Christ trong cách chúng ta sống. Ví dụ như, trong thái độ (đó là sự khiêm nhường), trong tính cách (đó là yêu thương), và trong sự thương xót (đó là đến với những người ngã lòng và bị bỏ rơi), chúng ta cần phải trở nên giống như Chúa Jêsus và noi theo gương Ngài.

Khi chúng ta “chiêm ngưỡng vinh quang Chúa,” qua việc chăm xem Chúa Jêsus, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài càng hơn. Nếu người khác có thể nhìn thấy chúng ta và nói rằng, “tôi nhìn thấy Chúa Jêsus ở trong bạn,” thì điều đó thật tuyệt vời biết bao!

Lạy Chúa, xin giúp chúng con tập chú vào Ngài, học tập từ nơi Ngài và biết Ngài. Xin biến đổi chúng con trở nên giống như Ngài trong lời nói, trong cách yêu thương người khác và trong cách thờ phượng Ngài. Nguyện người khác sẽ nhìn thấy chính Chúa Jêsus qua đời sống chúng con.
Yêu thương là nét đặc trưng mà người thế gian có thể nhìn thấy trong đời sống của những người tin theo Đấng Christ.

CHÚ GIẢI:Sau khi trò chuyện với Đức Chúa Trời trong suốt 40 ngày và 40 đêm (Xuất. 24:18; 34:28), mặt của Môi-se rực sáng, phản chiếu và tỏa ra sự thánh khiết và vinh quang của Chúa (34:29-35). Khi ông từ núi Si-na-i xuống cầm theo bảng luật pháp, dân sự sợ đến gần ông. Do đó, Môi-se mang một tấm lúp che mặt, dường như bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên để họ không đối diện với sự thánh khiết vinh hiển của Chúa quá lâu.

Hàng nghìn năm sau đó, sứ đồ Phao-lô nói thêm rằng Môi-se đã che mặt để cho dân Y-sơ-ra-ên không thấy sự kết thúc của hào quang chóng tàn (II Cô. 3:13). Sử dụng kinh nghiệm của Môi-se, Phao-lô nhắc nhở chúng ta về đặc ân lớn lao mà Cơ Đốc nhân có ngày nay. Như Môi-se được bước vào sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời mà không cần che lúp (Xuất. 34:34-35), thì bất cứ ai tin Chúa Jêsus cũng có đặc ân này (II Cô. 3:14, 16). Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền bước vào sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời không chút cản trở hay có giới hạn nào (c.17) và sẽ cho phép chúng ta “chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang” (c.18).

Bạn giống với Cha trên trời thế nào? Việc bạn tiếp xúc với Đức Chúa Trời thánh khiết qua Lời Ngài thay đổi bạn trở nên giống Đấng Christ hơn như thế nào?

shares