Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 24...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 24 tháng 7 năm 2017

81
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 24 tháng 7 năm 2017

Xây Dựng Cộng Đồng

Đọc: Ê-phê-sô 2:19-3:11 |

Sự mầu nhiệm đó là: Nhờ Tin Lành, dân ngoại được trở nên những người thừa kế, những chi thể của cùng một thân, và những người cùng chia sẻ lời hứa trong Đấng Christ Jêsus. Ê-phê-sô 3:6

Henri Nouwen nói rằng “cộng đồng” là nơi luôn luôn có những người mà bạn ít muốn sống cùng nhất. Chúng ta thường muốn xung quanh mình là những người mà chúng ta muốn sống cùng nhất để lập ra một câu lạc bộ hoặc một nhóm nào đó, chứ không phải một cộng đồng. Ai cũng có thể lập ra một câu lạc bộ; nhưng để hình thành một cộng đồng thì cần có ân điển, khải tượng chung và rất nhiều nỗ lực.

Hội thánh Cơ Đốc là thể chế đầu tiên trong lịch sử đã nhóm hiệp người Do Thái và dân ngoại, nam và nữ, nô lệ và tự do trên cơ sở bình đẳng. Sứ đồ Phao-lô đã phát biểu hùng hồn về “kế hoạch mầu nhiệm đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời” này. Ông nói rằng bằng cách tạo ra một cộng đồng từ các thành viên khác nhau, chúng ta có cơ hội để thu hút sự chú ý của thế gian và cả thế giới siêu nhiên bên ngoài (Êph. 3:9-10).

Đáng buồn thay, xét về nhiều khía cạnh, hội thánh đã thất bại trong nhiệm vụ này. Dẫu vậy, hội thánh vẫn chính nơi tôi đến, là nơi kết nối các thế hệ với nhau: trẻ sơ sinh được ẵm trong vòng tay của mẹ, trẻ thơ lúng túng và cười khúc khích những khi mắc lỗi, người có trách nhiệm biết cách hành động phù hợp mọi lúc và cả những người ngủ gật khi diễn giả nói quá dài.

Nếu chúng ta muốn có trải nghiệm cộng đồng mà Chúa ban cho, thì chúng ta có đủ lý do để tìm kiếm một hội chúng gồm những người “không giống mình.”

Lạy Chúa, xin nhắc chúng con nhớ rằng hội thánh là công việc của Ngài và Ngài mang chúng con lại với nhau vì mục đích tốt lành của Ngài. Xin giúp chúng con bày tỏ ân điển với những người mà chúng con muốn nhận từ họ.
Người sống trong một cộng đồng nhỏ đang sống trong một thế giới lớn hơn nhiều.

bởi Philip Yancey |

shares