Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 8 năm 2017

69
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 8 năm 2017

Lợi Ích Của Người Khác

Đọc: Phi-líp 2:1–11 |

Hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình, đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình. Phi-líp 2:3–4

Bạn tôi là Jaime làm việc cho một tập đoàn quốc tế lớn. Trong những ngày đầu tiên làm việc tại công ty, một người đến bàn của anh để bắt chuyện và hỏi anh đang làm gì ở đó. Sau khi kể công việc của mình, Jaime hỏi tên người đó. Ông ấy đáp: “Tên tôi là Rich.”

Jaime nói: “Rất vui được gặp ông, còn ông, ông đang làm gì ở đây?”

“Ồ, tôi là chủ công ty.”

Jaime bỗng nhận ra cuộc nói chuyện tình cờ và khiêm tốn nầy giới thiệu anh với một trong những người giàu nhất thế giới.

Trong thời đại tự ca tụng và tán dương “mình,” câu chuyện nhỏ này có thể nhắc nhở chúng ta về những lời quan trọng của Phao-lô chép trong sách Phi-líp: “Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh” (2:3). Những ai quan tâm đến người khác chứ không phải bản thân là người có những đặc điểm mà Phao-lô đề cập đến.

Khi chúng ta “xem người khác đáng tôn trọng hơn [mình],” chúng ta bày tỏ sự khiêm nhường giống như Đấng Christ (c.3). Chúng ta phản chiếu Chúa Jêsus, Đấng đã đến không phải để “được phục vụ, nhưng để phục vụ” (Mác 10:45). Khi chúng ta mang “lấy hình đầy tớ” (Phil. 2:7), thì chúng ta có tâm trí của Chúa Jêsus (c.5).

Ngày nay, trong mối quan hệ với người khác, đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, mà hãy quan tâm đến “những lợi ích của người khác nữa” (c.4).

Lạy Chúa Jêsus, Ngài đã làm gương về sự khiêm nhường khi rời bỏ thiên đàng cao sang để trở nên một đầy tớ khiêm nhường trên đất. Xin giúp chúng con trở nên khiêm nhường giống như Ngài trong mọi việc mình làm.
Hãy phục vụ Chúa bằng cách phục vụ người khác.

bởi Dave Branon |

CHÚ GIẢI:Nhiều học giả tin rằng sứ đồ Phao-lô đưa vào một bài thánh ca thời kỳ đầu trong bức thư gởi cho người Phi-líp. Chương 2:6-11 bao gồm sáu cặp câu mà dường như vay mượn một hình thức hát cổ xưa. Những dòng thơ được viết cẩn thận cho thấy ý nghĩa của việc tin theo Đấng Christ. Hoàn toàn trái ngược với những vua khác của thế giới, Chúa Jêsus từ bỏ thiên đàng vinh hiển, cao sang để đội mão gai và chịu sự mắng nhiếc khi chịu đóng đinh. Thay vì lợi dụng người khác vì ích lợi của mình, Ngài đã hy sinh chính mình, đến trần gian để giải cứu chúng ta.

Sự hy sinh quên mình của Đấng Christ đã tác động đến Phao-lô. Ông đã phản chiếu điều Đấng Christ chịu khổ vì chúng ta khi sẵn sàng chịu khổ vì người khác.

Chúng ta có thể bày tỏ tình yêu hy sinh với người khác bằng những cách nào?

shares