Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 9 năm 2017

52
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 9 năm 2017

Sống Trong Lều

Đọc: Sáng thế ký 12:4-9 |

Từ đó, ông di chuyển đến vùng đồi núi phía đông Bê-tên, rồi đóng trại giữa Bê-tên. Sáng thế ký 12:8

Minnesota là nơi tôi lớn lên, một nơi nổi tiếng với nhiều cảnh hồ tuyệt đẹp. Tôi thích đi cắm trại để nhìn ngắm những kỳ quan đẹp đẽ của Chúa. Nhưng ngủ trong chiếc lều mỏng manh không phải là trải nghiệm tôi ưa thích – đặc biệt là những đêm mưa và chiếc lều thì bị dột, cái túi ngủ thì ướt sũng.

Tôi kinh ngạc khi nghĩ tới một anh hùng đức tin của chúng ta đã trải qua một trăm năm sống trong lều. Khi Áp-ra-ham được bảy mươi lăm tuổi, ông nghe tiếng gọi của Chúa rời khỏi quê hương mình để Chúa có thể khiến ông thành một dân mới (Sáng. 12:1-2). Áp-ra-ham vâng lời, tin rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. Và cả phần đời còn lại, cho đến khi ông qua đời ở tuổi 175 (25:7), ông sống xa quê hương của mình của mình và ở trong những cái lều.

Có thể chúng ta không được kêu gọi để sống kiểu du mục như Áp-ra-ham, nhưng ngay cả khi chúng ta yêu mến và phục vụ thế giới này cùng những người ở trong đó, có lẽ chúng ta cũng khao khát một kinh nghiệm sâu sắc hơn về việc có một ngôi nhà, có một nơi để thuộc về ngay trên đất này. Giống như Áp-ra-ham, chúng ta có thể tìm thấy niềm hy vọng rằng Đức Chúa Trời đang làm mới tạo vật của Ngài, chuẩn bị một “quê hương tốt hơn – một trời mới” trong tương lai (c.16).

Chúa là Đức Chúa Trời con, Ngài là nơi trú ngụ của chúng con và nền móng của chúng con. Chúng con nguyện tin cậy Ngài trong những việc lớn nhỏ trong đời sống.
Đức Chúa Trời đặt một nền tảng vững vàng cho cuộc đời chúng ta.

bởi Amy Boucher Pye |

CHÚ GIẢI

Áp-ra-ham có mặt trong danh sách được liệt kê trong Hê-bơ-rơ chương 11, là những người mà “nhờ đức tin… đã được lời chứng tốt”, nhưng ông chưa nhận lãnh “điều đã hứa” cho mình (c.39). Chương này là một lời nhắc nhở rằng cách duy nhất để sống làm vui lòng Chúa là sống bởi đức tin (c.6). Những người sống bằng đức tin là những người chọn sống như “kiều dân và lữ khách trên đất” – họ là những người từ chối trở lại cuộc sống mà mình đã bỏ lại đằng sau và là những người “mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời” (c.13-16).

Nhờ những gì Chúa Jêsus đã làm trên thập tự giá, chúng ta “không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời” (Êph. 2:19).

Hãy suy gẫm về cách Chúa Jêsus đã thay đổi tình trạng của chúng ta từ một người xa lạ và là người tạm trú trở thành công dân của thiên đàng và là con cái của Đức Chúa Trời.

shares