Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25 tháng 03 năm 2018

58
0
http://baigiangtinlanh.com
Người Nầy Là Ai

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25 tháng 03 năm 2018

Người Nầy Là Ai?

Đọc: Lu-ca 19:28-40

Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến! Lu-ca 19:38

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng cùng nhiều người khác bên con đường đất. Người phụ nữ sau lưng bạn đang cố gắng nhón chân lên để xem ai đang đến. Xa xa, bạn thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông cưỡi trên lưng lừa. Khi Người đó đến gần, mọi người trải áo choàng của họ lên đường. Bất ngờ, bạn nghe sau lưng có tiếng cành cây bị bẻ gãy. Một người đang cắt những nhánh lá cọ, và mọi người tiếp tục trải các nhánh cọ xuống để con lừa mà Người ấy cưỡi đi qua.

Chỉ vài ngày trước khi Chúa Jêsus chịu đóng đinh, những người theo Ngài đã nhiệt thành tung hô khi Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem. Đám đông mừng rỡ và ca ngợi Chúa vì “tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy” (Lu. 19:37). Những người yêu mến Chúa Jêsus vây quanh Ngài và la lớn: “Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến!” (c.38). Sự tung hô đầy nhiệt thành đó đã tác động đến dân thành Giê-ru-sa-lem. Khi Chúa Jêsus vào thành, “cả thành đều xôn xao, nói rằng: Người nầy là ai?” (Mat. 21:10).

Ngày nay, người ta vẫn tò mò về Chúa Jêsus. Dù chúng ta không thể trải các nhánh cọ lên đường để đón Chúa hoặc tung hô ca ngợi Ngài cách trực tiếp, nhưng chúng ta vẫn có thể tôn vinh Ngài. Chúng ta hãy nói về những công việc kì diệu của Ngài, giúp đỡ người khó khăn, kiên nhẫn chịu đựng sự sỉ nhục và yêu thương người khác. Và chúng ta phải sẵn sàng để trả lời khi người khác hỏi: “Chúa Jêsus nầy là ai?”

Lạy Chúa, nguyện cuộc đời con và mọi lời con nói sẽ bày tỏ điều con biết về Ngài. Con muốn mọi người nhìn thấy Chúa trong con và nhận biết Ngài.
Chúng ta tôn vinh Danh Chúa khi sống như con cái Ngài.

bởi Jennifer Benson Schuldt 

CHÚ GIẢI

Đôi lúc bạn có thấy khó khăn trong việc tìm đúng lời và đúng thời điểm để nói về Chúa Jêsus không? Sự băn khoăn và do dự của bạn có thể đến từ Chúa. Có thời điểm cần nói và có thời điểm cần im lặng (Tr. 3:7). Đức Thánh Linh biết rõ sự khác biệt. Đôi khi Ngài hiện diện trong những giây phút yên lặng và những hành động quan tâm để chuẩn bị cho lời nói về sau. Đôi khi Ngài giúp chúng ta lấp đầy sự yên lặng khi thời điểm đã chín mùi để bày tỏ bằng lời nói, đến nỗi nếu chúng ta không bày tỏ lòng tin của mình nơi Chúa Jêsus, thì chúng ta có thể cảm thấy như thể “đá sẽ kêu lên” (Lu. 19:40).

Mart DeHaan

shares